Παράγοντες ,που επηρεάζουν τις επιλογές των χειμερινών τουριστών σε περιόδους κρίσης. Μελέτη Περίπτωσης ο χειμερινός τουρισμός στο Πήλιo

Factors affecting the choices of winter tourists in times of crisis. Case study "Winter tourism in Pelion" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΘΕΑΝΩ ΤΖΕΛΒΕ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Τουρισμός, χειμερινός τουρισμός, πανδημίαCOVID–19, παράγοντες.
 10. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 1
 12. 17
 13. 147
 14. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθεί με τους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο, που επιλέγουν τους προορισμούς διακοπών των χειμερινών τουριστών και ιδιαιτέρως σε περιόδους με συνθήκες κρίσης. Στο αρχικό μέρος, θα αναφερθούμε στον χειμερινό τουρισμό, ως είδος και θα δούμε τον τρόπο, με τον οποίο τα χειμερινά αθλήματα λειτουργούν ως πόλος έλξης των προορισμών με χειμερινό τουρισμό. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στο τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια κρίσεων στον τουριστικό τομέα, αλλά και στο πώς λειτουργεί η ικανοποίηση των πελατών στις επιλογές τους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι παράγοντες, που συμβάλλουν στις επιλογές αυτές. Επιπλέον, θα αναφερθούμε συνοπτικά στην πανδημία Covid – 19 και την επίδρασή της στον τουρισμό και τον χειμερινό τουρισμό ειδικότερα. Θα ακολουθήσει το ερευνητικό μέρος, κατά το οποίο θα διερευνήσουμε σε βάθος τους παράγοντες επιρροής των χειμερινών τουριστών κατά τη διάρκεια περιόδων κρίσεως. Συγκεκριμένα, η έρευνά μας θα επικεντρωθεί στη μελέτη των απόψεων των χειμερινών τουριστών στην περιοχή του Πηλίου, η οποία επιλέχθηκε εξαιτίας του χιονοδρομικού κέντρου και της θέσης της, η οποία την κάνει εύκολα προσβάσιμη στους Έλληνες χειμερινούς τουρίστες. Στην εν λόγω έρευνα θα επιδιώξουμε να αναδειχθούν οι παράγοντες, που επηρεάζουν τις επιλογές των χειμερινών τουριστών, ως προς τον προορισμό. Ακόμα, θα μελετήσουμε πώς οι επιλογές τους αυτές διαφοροποιήθηκαν από την πανδημία Covid – 19, αλλά και τις αλλαγές, ως προς τις ταξιδιωτικές τους συνήθειες. Η έρευνά μας δείχνει ότι οι τουρίστες των χειμερινών προορισμών, πραγματοποιούν ένα ταξίδι, αρχικά, ως διαφυγή από την καθημερινότητα, για ανάπαυση και ξεκούραση και για την απόκτηση νέων και διαφορετικών εμπειριών. Οι λόγοι για την επιλογή συγκεκριμένων προορισμών επικεντρώνονται στα επίπεδα καθαριότητας, στο φυσικό περιβάλλον, στην ιστορία του τόπου και την κουλτούρα. Τέλος, από την έρευνα συμπεράναμε ότι η υγειονομική κρίση Covid– 19 δεν επηρέασε σε γενικές γραμμές τις ταξιδιωτικές συνήθειες των χειμερινών τουριστών.
  • This paper will deal with the factors that influence the way winter tourists choose their holiday destinations, especially in times of crisis. In the initial part, we will refer to winter tourism as a genre and look at how winter sports act as an attraction for winter tourism destinations. We will then look at what happens during crises in the tourism sector and how customer satisfaction works in making choices, and of particular interest are the factors that contribute to those choices. In addition, we will briefly discuss the Covid - 19 pandemic and its impact on tourism and winter tourism in particular. This will be followed by the research part, in which we will explore in depth the factors influencing winter tourists during crisis periods. Specifically, our research will focus on studying the opinions of winter tourists in the Pelion region, which was chosen because of its ski resort and its location, which makes it easily accessible to Greek winter tourists. In this research, we will seek to highlight the factors that influence the choices of winter tourists in terms of destination. Furthermore, we will study how their choices have been differentiated by the Covid - 19 pandemic and the changes in their travel habits. Our research shows that tourists of winter destinations, initially, take a trip as an escape from everyday life, for rest and relaxation and to gain new and different experiences. The reasons for choosing specific destinations focus on cleanliness levels, natural environment, local history and culture. Finally, the survey concluded that the Covid- 19 health crisis did not generally affect the travel habits of winter tourists.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές