Προγνωστική Δημοσιογραφία: Τρέχουσα κατάσταση και ανάγκες εκπαίδευσης

Predictive Journalism: Current status and needs of education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Ανδρέας Βέγλης
 8. Γεωργία Γιολτζίδου | Δέσποινα , Χρονάκη
 9. Διαδικτυακή δημοσιογραφία | Προγνωστική Δημοσιογραφία | Δημοσιογραφία Δεδομένων
 10. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές ΣΔΣ52
 11. 17
 12. 53
  • Η Προγνωστική Δημοσιογραφία αποτελεί τον «πυρήνα» της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, καθώς είναι ένας νέος αναπτυσσόμενος και πολλά υποσχόμενος δημοσιογραφικά κλάδος.

   Η Προγνωστική Δημοσιογραφία αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας αλλά και της Δημοσιογραφίας Δεδομένων. Η εργασία ξεκίνησε από τους δύο προαναφερθέντες κλάδους για να φτάσει τελικά στο νέο «μέλος» της δημοσιογραφικής οικογένειας και να εστιάσει εκεί. Για κάθε κλάδο αναλύθηκε, η ιστορική του εξέλιξη, το πώς εφαρμόζεται, τα κύρια χαρακτηριστικά που το κάνουν διαφορετικό από τα υπόλοιπα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και κάποιο παράδειγμα του εκάστοτε μέλους ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το θεωρητικό κομμάτι.

   Στη συνέχεια της εργασίας, και αφού ολοκληρώσαμε τη θεωρητική προσέγγιση της εργασίας, μεταπηδήσαμε στο ερευνητικό πλαίσιο, εκεί που εστιάσαμε σε παραδείγματα εφαρμογής της Προγνωστικής Δημοσιογραφίας αλλά και στις ανάγκες εκπαίδευσης που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο κλάδο, όπου έγινε ειδική αναφορά στις πανεπιστημιακές σχολές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που υπάρχουν στην Ελλάδα και πώς αυτές μέσω των μαθημάτων τους, μπορούν να εξάγουν τους νέους «εν δυνάμει» δημοσιογράφους της χώρας.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές