ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

WINERY NAME AND WINE-DESTINATION: OUTREACH THROUGH SOCIAL MEDIA (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 1-79
 7. ΚΛΑΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 8. STERGIOU, DIMITRIS | Marinakos, Konstantinos
 9. Επωνυμία οινοποιείου, οίνο-προορισμού, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στρατηγικές μάρκετινγκ. facebook,
 10. ΔΤΕ
 11. 1
 12. 8
 13. 55
  • Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο επικοινωνίας και έκφρασης μεταξύ των ανθρώπων των επιχειρήσεων με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές προεκτάσεις. Οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν από νωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιλαμβανόμενες τα σημαντικά οφέλη που θα έχουν από την χρήση τους. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σημασία της κληρονομιάς και στρατηγικών μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης για τα οινοποιεία. Στην πρώτη αυτή προσπάθεια μιας τέτοιας διερεύνησης, η διπλωματική εξετάζει (1) κατά πόσο τα οινοποιεία χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδέσουν τα οινοποιεία τους με την επωνυμία τους, με τους αγροτουριστικούς προορισμούς, με την οικογενειακή τους κληρονομιά, (2) αν τα οινοποιεία κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλουν και να προωθήσουν την επωνυμία τους, τον προορισμό τους, τα οφέλη πού θα έχουν από τη χρήση του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την επωνυμία και τον οινοτουριστικό τους προορισμό, και την οικογενειακή τους κληρονομιά, εφαρμόζοντας ποιες συγκεκριμένες στρατηγικές μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν χρήση (κοινωνικού εμπορίου, κοινωνικού περιεχομένου, κοινωνικής παρακολούθησης, κοινωνικής στρατηγικής CRM), και (3) να αναγνωρίσει τα οφέλη προκύπτουν από την χρήση τους για να επιτύχουν τα οινοποιεία τους παραπάνω στόχους. Η μελέτη της έρευνας (απογραφική) έγινε σε 28 οινοποιεία της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, των νομών Αχαίας, Ηλείας, Λακωνίας, και Μεσσηνίας.  Χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν-αντλήθηκαν από τις σελίδες των οινοποιείων στο Facebook.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές