Πιθανότητες απώλειας κλήσεων σε relay-assisted ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας OFDMA με τη χρήση στοχαστικής γεωμετρίας

Call Blocking Probability Analysis for relay-Assisted OFDMA Networks using Stochastic Geometry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΣΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΙΓΓΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. OFDMA, ασύρματα δίκτυα, απώλεια κλήσεων, γεωμετρία, πιθανότητες
 10. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 11. 1
 12. 1
 13. 17
  • Η εργασία αυτή στοχεύει στον υπολογισμό παραμέτρων απόδοσης ενός relay-assisted ασύρματου δικτύου απωλειών κλήσεων τεχνολογίας Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) που εξυπηρετεί κλήσεις τυχαίας κίνησης σταθερού εύρους ζώνης, όπως: α) η πιθανότητα απώλειας κλήσεων και β) η εκμετάλλευση της χωρητικότητας του δικτύου. Οι παράμετροι απόδοσης υλοποιούνται, μέσω μαθηματικών τύπων, στον Η/Υ και συγκρίνονται με τις αντίστοιχες παραμέτρους υφιστάμενων συστημάτων

  • This Diploma aims to calculate the performance parameters of a relay-assisted wireless loss network of Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) technology that serves random arriving calls of fixed bandwidth requirement, such as: a) the call blocking probability and b) the network capacity utilization. The parameters are implemented, through mathematical formulas, on the PC and compared with the corresponding parameters of existing systems

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές