Μελέτη του εισερχόμενου τουρισμού μέσω των Ρωσικών Τουριστικών Γραφείων: Τάσεις και Προοπτικές

Study of inbound tourism through russian tourist offices: Trends and Perspectives (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΙΔΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 160
 7. Παπαγεωργιου, Αθηνα
 8. Παπαγεωργίου, Αθηνά | Τριχάς, Νικόλαος | Στεργίου Δημήτριος
 9. Ρωσία - Πόλεμος - Τουριστικά Γραφεία - Τάσεις
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΕ
 11. 2
 12. 60
 13. 48
  • Με την έξαρση πολέμου στην Ουκρανία, οι Ρώσοι ταξιδιώτες δυσκολεύονται ως προς τις εναέριες μετακινήσεις τους λόγω των περιορισμών των ρωσικών αερογραμμών και την έισοδο σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Οι κυρώσεις στη Ρωσία, η απουσία Ρώσων και Ουκρανών τουριστών έχουν υποβαθμίσει αρκετά την τουριστική ροή στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

   Το υψηλό κόστος διαβίωσης, οι αυξήσεις τιμών σε καύσιμα, τρόφιμα και καταλύματα έχουν αποθαρρύνει αρκετά τους δυνητικούς ταξιδιώτες να επισκεφτούν την Ελλάδα στο άμεσο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναδείξει ένα οι Ρώσοι ταξιδιώτες έχουν την τάση να ταξιδέψουν σε έναν ελληνικό προορισμό υπό αυτές τις συνθήκες ή και με την εξομάλυνση της κατάστασης. Επιχειρείται να μελετηθεί η προοπτική επισκεψιμότητας με τη μεσολάβηση της γνώμης υψηλών στελεχών που εργάζονται ή είναι ιδιοκτήτες σε ρωσικά τουριστικά γραφεία.

   Βασικός στόχος είναι η λήψη της γνώμης στελεχών που έχουν έδρα τη Ρωσία, γεγονός που έχει επιτευχθεί στην παρούσα φάση. Τα στελέχη απαντούν ομόφωνα πως οι πελάτες τους θεωρούν την Ελλάδα ως έναν ασφαλή ταξιδιωτικό προορισμό, διατίθενται να δαπανήσουν αρκετά χρήματα, προτείνουν ορισμένες αλλαγές προς βελτίωση των τουριστικών υποδομών στη χώρα και δείχνουν ιδιαίερο ενδιαφέρον το ελληνικο τουριστικό προϊόν.

   Οι προοπτικές ωστόσο δε φαίνεται να είναι πολλές, καθώς οι Ρώσοι είναι αποκλεισμένοι από ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως η Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η διεξαγωγή ενός ταξιδιού από τη Ρωσία στην Ελλάδα απαιτεί ένα πολύωρο ταξίδι και η απουσία απευθείας πτήσεων είναι κάτι που απασχολεί και περιορίζει τους Ρώσους ταξιδιώτες παρά τη θετική τους στάση να επισκεφτούν την Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την γνώμη των στελεχών σε ρωσικά τουριστικά γραφεία.

  • With the war in Ukraine escalating, Russian travelers are finding it difficult to travel by air due to restrictions on Russian airlines and entry to European destinations. The sanctions in Russia, the absence of Russian and Ukrainian tourists have significantly degraded the tourist flow in Europe and especially in Greece.

   The high cost of living, price increases in fuel, food and accommodation have discouraged potential travelers from visiting Greece in the near future. Taking into account all of the above, this paper aims to highlight a Russian travelers' tendency to travel to a Greek destination under these conditions or even with the normalization of the situation. An attempt is made to study the visitation perspective mediated by the opinion of senior executives working or owning Russian tourist agencies.

   The main objective is to obtain the opinion of executives based in Russia, which has been achieved at this stage. The executives unanimously answer that their customers consider Greece as a safe travel destination, are willing to spend enough money, propose some changes to improve the tourism infrastructure in the country and show a particular interest in the Greek tourism product.

   However, the prospects do not seem to be many, as the Russians are blocked from European destinations such as Greece. It is known that making a trip from Russia to Greece requires a long journey and the absence of direct flights is something that concerns and limits Russian travelers despite their positive attitude to visit Greece, according to the opinion of executives in Russian tourism offices.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.