Διερεύνηση τουριστικής και αγοραστικής συμπεριφοράς της Generation Z

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. KONTHΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΑΤΑΠΙΟΣ
 8. Toυρισμός | Generation Z | Bιωσιμότητα | Έξυπνες τεχνολογίες | 4η Βιομηχανική Επανάσταση
 9. ΔΤΕΔΕ
 10. 1
 11. 56


 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές