Η EΠΟΜΕΝΗ MΕΓΑΛΗ TΑΣΗ: SLOW TOURISM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ.

THE NEXT BIG TREND: SLOW TOURISM AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE REGION OF CRETE. ITS CONNECTION WITH HEALTH AND WELLNESS TOURISM (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΒΛΑΜΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Αργός Τουρισμός, Βιωσιμότητα, Αργό Φαγητό, Εναλλακτικός Τουρισμός, Ευεξία | Slow Tourism, Sustainability, Slow Food, Alternative Tourism, Wellness
 10. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 11. 2
 12. 18
 13. 43
 14. ΠΙΝΑΚΕΣ :24, ΣΧΗΜΑΤΑ:25, ΕΙΚΟΝΕΣ :7 & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
 15. Βελισσαρίου, Ε.(2000). Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
  • Ο τουρισμός ως ένας κλάδος της οικονομίας που διαμορφώνεται διαρκώς, βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένος με την συμπεριφορά του εν δυνάμει τουρίστα -καταναλωτή του εν λόγω αγαθού και υπηρεσίας, και επιχειρεί να ανταποκριθεί ανάλογα στις σχετικές ανάγκες και απαιτήσεις του, με τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζει μια εμφανή ροπή προς τις νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Οι νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού έχουν στην βάση τους την διασύνδεση της βιωσιμότητας με την αειφορική ανάπτυξη, αποτελώντας «συστατικά», ικανά να καταστήσουν τον πιθανό καταναλωτή πιστό και ευχαριστημένο,- ως προς το τουριστικό προϊόν. Από την δεδομένη στιγμή που υφίσταται αυτή η ικανοποίηση των αναγκών του, οι οποίες εκπηγάζουν από την συγκεκριμένη επιλογή σε αυτό το είδος τουρισμού και είναι αντιληπτό ότι θα υπάρχει πάντα το κέρδος της «επιβράδυνσης του χρόνου». Αυτή η μορφή τουρισμού επιφέρει το όφελος, εφόσον προάγει την καλλιέργεια του ατόμου, την ανάτασή του ενώ συγχρόνως μειώνει το αναπόφευκτο παγκόσμιο αποτύπωμα του γρήγορου τουρισμού (fast tourism) στο περιβάλλον. Η παράδοση, η τοπική κουλτούρα, η εις βάθος επαφή με τους ντόπιους- από το φαγητό-όπου ο τουρίστας έχει ως κύριο μέλημά του την κατανάλωση τοπικών φαγητών και το πώς θα αφήσει το ελάχιστο διατροφικό αποτύπωμα στον τόπο διαμονής «foodprint»- μέχρι την μουσική και τη διαμονή, εδραιώνονται στην συνείδηση του εκάστοτε τουρίστα ως σύνολο εμπειριών που αναδεικνύουν το θετικό συναισθηματικό αντίκτυπο σχετικά με τον τόπο που επισκέφθηκαν και τις εικόνες και γεύσεις που εντυπώθηκαν στην μνήμη τους. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών μου Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ερευνά τον αργό τουρισμό ως μία από τις κυρίαρχες τάσεις στην σύγχρονη τουριστική βιομηχανία με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Η εργασία έχει σκοπό να απαντήσει σε δύο καίρια ερευνητικά ερωτήματα: Πρώτον, αν ο αργός τουρισμός είναι ένα από τα προσφερόμενα υπαρκτά προϊόντα ή ένα από τα δυνητικά προϊόντα της Κρήτης. Προκειμένου να διαπιστωθεί αυτό ερωτήθηκαν επιχειρηματίες και stakeholders του τουριστικού τομέα. Δεύτερον, εξετάζεται αν υφίσταται διασύνδεση του αργού τουρισμού με τον τουρισμό υγείας και ευεξίας όπως αυτός αναπτύσσεται και εξελίσσεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο του τουρισμού και εξετάζονται το προφίλ του τουρίστα - παλαιόθεν και σήμερα -, παρουσιάζεται το κίνημα του Αργού Τουρισμού και καταγράφεται το θεωρητικό-εννοιολογικό του υπόβαθρο, ενώ στη συνέχεια επεξηγείται πώς ο όρος «slow», που ξεκίνησε από το φαγητό «slow food», κατόρθωσε να επικρατήσει και να συνδεθεί με τα ταξίδια και τη φιλοξενία «slow travel». Στο δεύτερο Κεφάλαιο αναπτύσσεται η σύνδεση του αργού τουρισμού με τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, και αν δύναται να δημιουργήσει συνέργειες με τον τουρισμό ευεξίας. Στο τρίτο Κεφάλαιο αναδεικνύονται οι προοπτικές ανάπτυξης για τον αργό τουρισμό στην Περιφέρεια της Κρήτης και παρουσιάζονται στοιχεία για το τουριστικό προφίλ της Κρήτης, ώστε να αιτιολογηθεί η δυναμικότητα και η ελκυστικότητα του νησιού ως αγαπημένος σταθερός προορισμός . Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ερευνητικοί σκοποί της παρούσας μελέτης και τα μεθοδολογικά εργαλεία που εφαρμόστηκαν, καθώς και οι περιορισμοί – προκλήσεις της έρευνας που προέκυψαν κατά την διαδικασία της. Στο πέμπτο Κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσματα της έρευνας από την μεθοδολογική διαδικασία με την μορφή πινάκων, σχημάτων και γραφημάτων. Στο έκτο Κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα επεξηγώντας τα αποτελέσματα, ενώ τέλος στο έβδομο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτάσεις για την εξέλιξη του αργού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας στην Κρήτη, όπως και ο ρόλος της ως βιώσιμο τουριστικό προορισμό ειδικά με την ταυτόχρονη συνύπαρξη της υγειονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν την θετικότητα και δεκτικότητα των επιχειρηματιών τουρισμού και της Περιφέρειας Κρήτης στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ιδίως με τη τάση του αργού τουρισμού, αλλά και την γενικότερη υιοθέτηση καλών πρακτικών στο άμεσο μέλλον. Αναφορικά, ως προς τον τουρισμό ευεξίας διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων καταλυμάτων, έχει κατανοήσει την ουσία και το περιεχόμενο της έννοιας «ευεξία» και παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες ευεξίας με τους όρους του συμβατικού τουρισμού. Η ραγδαία ανάπτυξη άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού όπως ο γαστρονομικός κ.α.. περιορίζει την ανάγκη για τουρισμό ευεξίας, παρότι υπάρχουν προοπτικές.
  • Tourism, as a branch of the economy that is constantly being shaped, is largely in harmony with the behavior of the potential tourist-consumer of the said good and service, and attempts to respond accordingly to the relevant needs and demands, with the last years shows a clear trend towards new forms of alternative tourism. The new forms of alternative tourism are based on the interconnection of sustainability with sustainable development, constituting "ingredients" capable of making the potential consumer loyal and happy, - regarding the tourist product. From the given moment that there is this satisfaction of his needs, which derive from the specific choice in this type of tourism and it is understandable that there will always be the profit of "slowing down time". This form of tourism brings the benefit, since it promotes the cultivation of the individual, his elevation while at the same time reducing the inevitable global footprint of fast tourism (fast tourism) on the environment. The tradition, the local culture, the in-depth contact with the locals - from the food - where the tourist has as his main concern the consumption of local foods and how he will leave the minimum nutritional footprint in the place of residence "foodprint" - to the music and accommodation, are established in the consciousness of each tourist as a set of experiences that highlight the positive emotional impact regarding the place they visited and the images and tastes that were imprinted in their memory. This Diploma Thesis was prepared as part of my Master's Studies at the Department of Tourism Business Management of the Hellenic Open University and investigates slow tourism as one of the dominant trends in the modern tourism industry with huge growth prospects. The work aims to answer two key research questions: First, if slow tourism is one of the offered existing products or one of the potential products of Crete. In order to establish this, entrepreneurs and stakeholders of the tourism sector were interviewed. Secondly, it is examined whether there is a connection between slow tourism and health and wellness tourism as it develops and evolves in the Region of Crete. In the first Chapter, reference is made to the content of tourism and the profile of the tourist - past and present - is examined, the Slow Tourism movement is presented and its theoretical-conceptual background is recorded, while then it is explained how the term "slow", which originated from the food "slow food", managed to prevail and connect with travel and hospitality "slow travel". In the second Chapter, the connection between slow tourism and health and wellness tourism is developed, and if it can create synergies with wellness tourism. In the third Chapter, the development prospects for slow tourism in the Region of Crete are highlighted and data are presented on the tourism profile of Crete, in order to justify the potential and attractiveness of the island as a favorite permanent destination. The fourth Chapter presents the research objectives of the present study and the methodological tools that were applied, as well as the limitations - challenges of the research that arose during its process. In the fifth Chapter, the results of the research from the methodological process are reported in the form of tables, figures and graphs. In the sixth Chapter the conclusions are stated explaining the results, while finally in the seventh Chapter the proposals are presented for the development of slow tourism and wellness tourism in Crete, as well as its role as a sustainable tourist destination especially with the simultaneous coexistence of the health crisis. The results showed the positivity and receptivity of tourism entrepreneurs and the Region of Crete to alternative forms of tourism, especially with the trend of slow tourism, but also the general adoption of good practices in the immediate future. Regarding wellness tourism, it appears that the majority of participating accommodations have understood the essence and content of the concept of "wellness" and provide specific wellness services under the terms of conventional tourism. The rapid development of other forms of alternative tourism such as culinary etc.. limits the need for wellness tourism, although there are prospects.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές