«Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων σε έργα ΣΔΙΤ, από την έγκριση της δημοπράτησης έως και την κατασκευή. Μελέτη περίπτωσης σε έργο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική.»

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΤΣΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΜΠΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΧΑΣΙΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 9. Ανάλυση, Αξιολόγηση, ΣΔΙΤ, έργα, Κίνδυνοι, Διαχείριση, Επεξεργασία
 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία / ΔΧΤΔΕ
 11. 18
 12. 4
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την Ανάλυση και Αξιολόγηση κινδύνων σε έργα ΣΔΙΤ, από την έγκριση της δημοπράτησης έως και την κατασκευή. Μελέτη περίπτωσης σε έργο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική Τα έργα υποδομής μίας χώρας λειτουργούν σαν γνώμονας για την ορθή λειτουργία κάθε οργανωμένης κοινωνίας και του οικονομικού της συστήματος. Επίσης, συμβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της.Η πολυετής και δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση η οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και η σημαντική μείωση κοινοτικών πόρων δημιούργησε την ανάγκη για ανεύρεση καινούργιων λύσεων χρηματοδότησης με απώτερο σκοπό την κατασκευή έργων για την κοινωνία. Μια τέτοια λύση, που τυγχάνει και διεθνούς αποδοχής, είναι οι Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Οι συγκεκριμένες συμπράξεις είναι ιδανικές για την υλοποίηση σημαντικών δημοσίων έργων και πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης με ολική ή μερική χρηματοδότηση.Τα τελευταία χρόνια το πεδίο των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα ολοένα και μεγαλώνει, περιλαμβάνοντας νέες διευρυμένες χρήσεις συμπεριλαμβάνοντας και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.Τα έργα που υλοποιούνται με την μορφή Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα χαρακτηρίζονται από δύο πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι, το αυστηρό χρονοδιάγραμμα και η υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτά τα στοιχεία κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική την επιλογή της υλοποίησης ενός έργου με μορφή ΣΔΙΤ.Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση και κατανόηση του θεσμού των ΣΔΙΤ κατά την υλοποίηση τους, τις μορφές τους, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που τις διέπει, την χρηματοδότησή τους, καθώς και τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα υπό αυτή την μορφή. Επίσης, θα μας απασχολήσουν οι κίνδυνοι που υπάρχουν κατά την σύμπραξη αυτή και η υλοποίηση ενός κέντρου διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων με την μορφή ΣΔΙΤ.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές