Η συμβολή του σιδηρόδρομου στην τουριστική ανάπτυξη των πόλεων: η περίπτωση της Χαλκίδας.

The contribution of the railway to the tourism development of cities. The case of Chalkida. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
 8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Αστικός τουρισμός, city break προορισμός, σιδηρόδρομος, τρένο, Χαλκίδα
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 18
 13. 48
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες , γραφήματα
 15. Τουριστικός Τομέας/ Κοκκώσης Χ & Τσάρτας Π
  • Αυτή η μελέτη εξετάζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην ανάπτυξη του αστικού τουρισμού στη Χαλκίδα ώστε να κατασταθεί ένας city break προορισμός. Αν και η Χαλκίδα είναι περισσότερο γνωστή ως ένας προορισμός για σύντομη απόδραση, τα πολλά πλεονεκτήματα της πόλης την καθιστούν δημοφιλή τοποθεσία για προσέλκυση τουρισμού οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Συνέδρια, μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν οργανωθεί τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια της ανάπτυξης της πόλης και υπάρχουν σχέδια για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή. Ο σιδηρόδρομος που βρίσκεται στην πόλη, καθιστά έναν επιθυμητό τρόπο μεταφοράς παρέχοντας βολική πρόσβαση στην πόλη. Συνεπώς σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση του ρόλου και η συμβολή των σιδηροδρομικών μεταφορών στην τουριστική ανάπτυξη της Χαλκίδας ως city break προορισμός. Πραγματοποιήθηκε έρευνα κοινού και συνεντεύξεις στελεχών του ΟΣΕ και καταδείχθηκε ότι η Χαλκίδα αποτελεί προορισμό ημερήσιας απόδρασης ως επί το πλείστο κάτι που πρέπει να βελτιωθεί μέσω ίσως της δημιουργίας ΟΔΠ. Αναφορικά με το τρένο διαφάνηκε ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη του τουρισμού στην πόλη της Χαλκίδας ενώ σημαντικά ζητήματα όπως η αποφυγή καθυστερήσεων, η μεγαλύτερη ευκολία αγοράς εισιτηρίων (ίσως με τη θέσπιση ενιαίου για όλα τα μέσα) και η συνεργασία του ΟΣΕ με τοπικούς φορείς να συνεισφέρουν στην ευρύτερη ανάπτυξη της Χαλκίδας ως city break προορισμό.
  • This study examines the role that rail transport can play in the development of urban tourism in Chalkida to become a city break destination. Although Chalkida is best known as a short getaway destination, the city's many advantages make it a popular tourist attraction at any time of the year. Conferences, major sporting events and cultural events have been organized in recent years in an effort to grow the city and there are plans for even more development in the area. The railway located in the city makes it a desirable mode of transport providing convenient access to the city. Therefore, the purpose of this work was to investigate the role and contribution of rail transport in the tourist development of Chalkida as a city break destination. A public survey and interviews of OSE executives were carried out and it was shown that Chalkida is mostly a day trip destination which needs to be improved through perhaps the creation of an ODP. With regard to the train, it appeared to be related to the development of tourism in the city of Chalkida, while important issues such as avoiding delays, the greater ease of buying tickets (perhaps by establishing a single one for all means) and the cooperation of the OSE with local bodies to contribute in the wider development of Chalkida as a city break destination.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές