Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή ασκήσεων για τη διδασκαλία εννοιών Γραμμικής Άλγεβρας με χρήση της Python

Formation of educational material for teaching terms of Linear Algebra through exercises with the use of Python (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΑΚΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Παπαμιχαήλ Γεώργιος
 8. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 9. Γλώσσα προγραμματισμού Python | Διδακτική | Διανύσματα, Πίνακες και Βασικές Πράξεις | Αριθμητική Επίλυση Γραμμικού Συστήματος | Απαλοιφή Gauss | Μέθοδος Jacobi | Iδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα και διαγωνιοποίηση | Παραγοντοποιήσεις | Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
 10. ΠΛΣ50 Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό
 11. 61
 12. Περιλαμβάνει: Διαγράμματά, κώδικα
 13. καμία
  • <p>Σε αυτή την εργασία μελετάμε βασικά θέματα Γραμμικής Άλγεβρας μέσω της βιβλιοθήκης της Python numpy .Στην αρχή, αναφέρουμε τα βασικά αντικείμενα (πινακές ,διανύσματα) και τις κύριες πράξεις&nbsp; (εσωτερικό γινόμενο , πολλαπλασιασμός πινάκων κλπ.) στη Γραμμική άλγεβρα . Επισής θα αναφερθούν οι δυσκολίες στην διδασκαλία στην διδασκαλία της γραμμικής άλγεβρας , καθώς και τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας της γραμμικής άλγεβρας μέσω της Python. Στη συνέχεια συνδέουμε τους πίνακες με την επίλυση γραμμικού συστήματος , και αναφέρουμε βασικούς αριθμητικούς αλγορίθμους όπως απαλοιφή Gauss και η μέθοδος Jacobi. Παρακάτω, αναλύουμε τις διαφορετικές παραγοντοποιήσεις και την ευρεσή τους μέσω έτοιμων συναρτήσεων . Τέλος , συζητάμε για την γραμμική μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ενώ έχουμε δώσει ένα απλό παράδειγμα για τις μεθόδους συμπίεσης εικόνας μέσω της αποσύνθεσης σε ιδιάζουσες τιμές .</p>
  • In this paper we study basic subjects of grammic algebra by python nunpy library. In the beginning basic subjects( inner product, table multiplication etc) in grammic algebra are referred. Difficulties in teaching grammic algebra will be mentioned as well as the advantages of teaching grammic algebra with python. Then we combine tables with the solution of grammic system and refer basic numeric algorithms such as gauss elimination and Jacobi method. In continuation different factorizations are analyzed and found through ready functions. Finally grammic method of minimal squares is discussed while a simple example of image compression through decomposition in unique values is given.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές