Περιβαλλοντική Λογιστική στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης και η εφαρμογή της από τις Τράπεζες.

Sustainable Accounting in the course of sustainable development and its application by banking institutions. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 23
 7. Χύτης, Ευάγγελος
 8. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ + ΧΥΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. Αειφόρος Λογιστική, Αειφόρος Ανάπτυξη,Νομοθετικό Πλαίσιο,Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Δείκτες Αειφορίας, Οφέλη.
 10. Τραπεζική(ΤΡΑ).
 11. 1
 12. 15
 13. 33
 14. 86
 15. 1
  • Η παρούσα διπλωματική διαπραγματεύεται την έννοια της Αειφόρου Λογιστικής στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης σε σχέση με τα τραπεζικά ιδρύματα. Ουσιαστικά αξιολογείται κατά πόσο η αειφόρος λογιστική και η αειφόρος αναπτύξη είναι σημαντική για τις Τράπεζες. Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο το τρίπτυχο της αειφόρου ανάπτυξης, οοικονομία, περιβάλλον και κοινωνία  αντανακλάται στην αειφόρο λογιστική και κατά πόσο εφαρμόζεται από τις  Τράπεζες. Επίσης ερμηνεύονται τα οφέλη της αειφόρου λογιστικής σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο από τις Τράπεζες που την υιοθετούν. 

  • In this thesis, we delve into the concept of sustainable accounting in banking institutions and its role in promoting sustainable development. Our analysis aims to assess the importance of sustainable accounting and sustainable development for banks. We explore how sustainable accounting aligns with the three pillars of sustainable development - economy, environment, and society - and how banks implement it. Furthermore, we investigate the advantages of adopting sustainable accounting at the global, European, and national levels for banks.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές