Η Κυκλική Οικονομία στο Μετα-Πανδημικό Κατασκευαστικό Τομέα

Circular Economy in the Post-Covid Construction Sector (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 50
 7. ΛΙΩΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 9. Κυκλική Οικονομία | Aνακύκλωση | Διαχείριση Αποβλήτων | Δομικά Υλικά | Κατασκευαστικός Κλάδος | Πανδημία | Covid 19 | Ενέργεια
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤ-Τ2
 11. 24
  • Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ιστορικά ένας από τους πρώτους τομείς που αναλύονται μέσα από το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, με την πρόσφατη οικονομική πίεση που προκλήθηκε από την πανδημία για οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, η μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κλάδου, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, είναι σημαντικό να ερευνηθεί. Επιπλέον, χρειάζεται να επανεξετάσουμε την τρέχουσα κατάστασή του και τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να εργαστούμε προκειμένου να μειώσουμε και να σταματήσουμε τις περιβαλλοντικές ζημιές που επιφέρει η ανάπτυξή του.

  • The construction sector is historically one of the first sectors to be analysed through the lens of the circular economy. However, with the recent economic pressure caused by the pandemic for economic recovery and growth, reducing the environmental and social impacts of the sector, which continues to grow at an impressive rate, is important to research. In addition, we need to review its current situation and the priority areas in which we need to work in order to reduce and stop the environmental damage caused by its growth.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές