Διεργασίες και εργαλεία διοίκησης μικρών οικοδομικών έργων

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. Κηρυττόπουλος Κωνσταντινος
 8. Διοίκηση Έργων, μικρά οικοδομικά έργα, διεργασίες, εργαλεία και τεχνικές
 9. Διαχείριση Τεχνικών έργων / ΔΧΤ61
 10. 2
 11. 48
  • Τα μικρά οικοδομικά έργα, αποτελούν σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, όχι μόνο λόγω της υψηλής κοινωνικής σημασίας τους, αλλά και της επίδρασής τους στην οικονομία. Τα τελευταία έτη, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των νέων οικοδομικών αδειών, που σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις τους, γεννά προκλήσεις ως προς την αποτελεσματική διοίκηση τους, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους.

   Στην παρούσα έρευνα, διερευνάται η πιθανή ενσωμάτωση πρότυπων διεργασιών και εργαλείων που προτείνονται από τις μεθόδους Διοίκησης Έργων στους μηχανισμούς διοίκησης των μικρών οικοδομικών έργων στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό και με βάση την μελέτη της προσκείμενης βιβλιογραφίας, δομείται ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε διευθυντές/εκπρόσωπους κατασκευαστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μικρών οικοδομικών έργων. Μέσω του ερωτηματολογίου, αποτυπώνεται η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στις διεργασίες και τα εργαλεία που προτείνει η διεθνής βιβλιογραφία, σε μία σειρά από περιοχές γνώσης της Διοίκησης Έργου.

   Από την συλλογή των δεδομένων του δείγματος, προκύπτει ότι τα μικρά οικοδομικά έργα στην Ελλάδα αποτελούν πεδίο δραστηριοποίησης κυρίως των μικρών και μεσαίων κατασκευαστικών οργανισμών. Ο βαθμός ενσωμάτωσης των πρότυπων εργαλείων και τεχνικών σε αυτά είναι περιορισμένος και διαφοροποιείται αναλόγως της περιοχής γνώσης. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι προβαίνουν στην υλοποίηση βασικών διεργασιών Διοίκησης Έργων, όπως για παράδειγμα η κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και ο προϋπολογισμός έργων. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες κατά μέσο όρο αξιολογούν τις μεθόδους Διοίκησης Έργων ως μάλλον σημαντικές.

   Με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των διεργασιών διοίκησης, παρουσιάζονται επτά πρότυπα εργαλεία διοίκησης μικρών οικοδομικών έργων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μικρών κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Η χρήση τους απαιτεί μόλις βασικό επίπεδο εξοικείωσης με τα πακέτα λογισμικών MS Excel και MS Project. Επιπλέον, παρατίθενται συγκριτικοί κατάλογοι εργαλείων και τεχνικών ανά περιοχή γνώσης που προτείνονται από τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους PMBOK, Prince2 και PM2.

 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.