Ανάλυση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-Shop) με Χρήση Ανοιχτού (Open Source) Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System)

Analysis design and development of an e-Shop with the use of open-source content management system (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΕΜΟΝΙΑ ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Νάνος, Ιωάννης
 8. Νάνος Ιωάννης | Ταμπούρης, Ευθύμιος | Καμπάση Αικατερίνη
 9. Ηλεκτρονικό Κατάστημα | e-shop | WooCommerce | e-Commerce | CMS | WordPress | Ηλεκτρονικές πληρωμές | Διατραπεζικές Πληρωμές | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν | Ηλεκτρονικό Εμπόριο | Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 11. 3
 12. 16
 13. 41
 14. Περιλαμβάνει Πίνακες, Διαγράμματα, Σχήματα, Εικόνες
 15. Λαζαρίνης, Φ., & Μαυρομμάτης, Γ. (2015). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΑΤΡΑ: ΕΑΠ
  • Το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει καταστεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εμπορίου διεθνώς όσο περνάνε τα χρόνια, και τώρα ειδικότερα με το ξέσπασμα της πανδημίας του Κορονοϊού και τους κάθε τόσο περιορισμούς μετακινήσεων γενικότερα.

   Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία εστιάζει στην τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) κατά τρόπο επιθυμητό από τον έμπορο, αλλά και εύκολο και κατανοητό από τον πελάτη, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι διατραπεζικές πληρωμές μέσω του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος.

   Η δημιουργία πραγματοποιήθηκε με την χρήση ανοιχτού Λογισμικού και Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System).

  • E-commerce has become a very important part of international trading as the years go by, especially now with the outbreak of the Coronavirus pandemic and the occasional travelling restrictions in general. This master’s thesis focuses on the way in which we create an online store (e-shop) in a way desired by the merchant, but also easy and understandable by the customer, as well as the way in which interbank payments are made through the online store.

   The creation was carried out using open-source software and Content Management System.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές