Η επίδραση της πανδιμίας στο τραπεζικό περιβάλλον και στη χρήση των ψηφιακών μέσων

The impact of pandemic on the banking environment and the use of digital tools (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΒΙΝΤΑ ΤΣΙΤΣΟΛΑΡΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
 8. ΤΟΥΝΤΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΠΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. Πανδιμία | ψηφιακά μέσα | Τραπεζικό Περιβάλλον
 10. Τραπεζική/ ΤΡΑΔΕ
 11. 8
 12. 27
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα που αφορά το πως η πανδιμία του Covid - 19, επέδρασε στο τραπεζικό περιβάλλον σε διθνές και εγχώριο επίπεδο, αλλά και πως η πανδιμία οδήγησε στην αύξηση της χρήσης των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση των διαφόρων εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  • This thesis deals with an extremly topical issue that deals with how the Covid -19 pandemic has affected the banking environment at an international and domestic level, but also how the pandemic has led to an increase in the use of digital media for the imlementation of the various tasks of credit institutions.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές