Η σπουδιαότητα του αγροτουρισμού ως προς την οικονομική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας

The importance of agritourism in terms of the economic development of the prefecture of Etolokarnania (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 6 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΔΤΕΔΕ
 7. Γιαννούκου, Ιωάννα
 8. Γιαννούκου, Ιωάννα | Ζαγκότση, Σμαράγδα
 9. Αγροτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, τουρισμός, ανάπτυξη, βιοτικό επίπεδο, φύση
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΔΤΕΔΕ
 11. 6
 12. 10
 13. 2023
 14. Αγροτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, τουρισμός, ανάπτυξη, βιοτικό επίπεδο, φύση
 15. 66
  • Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και του βιοτικού επιπέδου σε όλη την χώρα. Η έννοια του τουρισμού βέβαια, είναι κάτι πιο βαθύ και σημαντικό από ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να αντιληφθεί και για αυτό τον λόγο, θα γίνει μια προσπάθεια σε αυτή την εργασία να κατανοήσει ο αναγνώστης την σπουδαιότητα του τουρισμού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα του αγροτουρισμού στον νομό της Αιτωλοακαρνανίας.

   Ο τουρισμός έχει πολλές μορφές, μία εκ των αυτών είναι η μορφή του αγροτουρισμού. Μια μορφή όχι και τόσο διαδεδομένη στην χώρα μας, μιας και πλέον ο μαζικός τουρισμός τείνει να επισκιάσει πλήρως τις λοιπές μορφές του τουρισμού.

   Με λίγα λόγια η διπλωματική εργασία θα έχει ως σκοπό την εξερεύνηση του αγροτουρισμού και την ορθή ενημέρωση του αναγνώστη. Την σπουδαιότητα της στις μέρες μας. Πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη του αγροτουρισμού για την οικονομική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας καθώς και την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του νομού. Τους τρόπους που μπορεί ο αγροτουρισμός να φέρει κοντά τον άνθρωπο με την φύση, αλλά και να τον βοηθήσει να εξερευνήσει και να βιώσει εμπειρίες ζωής που θα μείνουν πάντα χαραγμένες στην μνήμη του. Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας μπορεί να προσφέρει πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αλλά επειδή είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός νομός, ο αγροτουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί πιο εύκολα και γρήγορα μέσω των κατάλληλων υποδομών.

  • Tourism in Greece is one of the most important factors in the development of the economy, as well as the standard of living throughout the country. The concept of tourism is of course complicated and more important than any person can understand and for this reason an attempt will be made in this research to make the reader understand the importance of tourism in Greece and specifically of agrotourism in the prefecture of Etoloakarnania.

   Tourism has many forms which they called alternative tourism, one of them is the alternative form of agrotourism. A form not so widespread in Greece, since now mass tourism tends to completely overshadow other forms of tourism.

   In short, the thesis will aim to explore agrotourism and inform the reader correctly. How important is the development of agrotourism for the economy of the prefecture of Etoloakarnania as well as the development of the standards of living on the inhabitants of the prefecture. In the way that agrotourism can bring people together with nature, but also help them to explore and experience life like never before. Those memories will always be etched in their minds. The prefecture of Etoloakarnania can offer many alternative forms of tourism, but because it is a predominantly rural prefecture, agrotourism can be developed more easily and quickly thought the appropriate infrastructure.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές