<< Η επίδραση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό και ανασχεδιασμό δομικών έργων και έργων υποδομής. Επισκόπηση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών λόγω της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας στις ακτές της Ν. Αχαΐας >>.

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΛΛΑ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Ευαγγελινός, Κωνσταντίνος
 8. Ευαγγελινός Κωνσταντίνος. & Βατάλης Κωνσταντίνος
 9. Διάβρωση, Κορινθιακός κόλπος, Ν.Αχαΐα
 10. <<Τεχνική της Κατασκευής>>, ΔΧΤ51
 11. 26
 12. 6
 13. Περιέχει: Εικόνες, Διαγράμματα, Πίνακες, Χάρτες
  • Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα για το πλανήτη μας. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές της θερμοκρασίας και η εμφάνιση έντονων πλημμυρικών επισοδείων, οδηγούν στην ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας και αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Όμως ,εμάς αυτό που θα μας απασχολήσει περισσότερο στη παρούσα διπλωματική εργασία, είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται στα έργα υποδομής  και συγκεκριμένα το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών.

   Το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας μας βρέχεται από θάλασσα, επομένως οι ζημιές που έχουν προκληθεί από την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και κατά συνέπεια από τη διάβρωση είναι αρκετές και σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια εκπονούνται διάφορες μελέτες και γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης της ζημιάς που έχουν υποστεί οι παράκτιες περιοχές και διερευνώνται  μέτρα προστασίας και αποφυγής του φαινομένου μελλοντικά.

   Έτσι λοιπόν και εμείς στη παρούσα διπλωματική εργασία, θα αναλύσουμε αρχικά το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών φέροντας ως παραδείγματα περιοχές της Ν.Αχαΐας και του Κορινθιακού κόλπου, θα εξετάσουμε την ιστορική εξέλιξη των ακτογραμμών και με τη βοήθεια του υπολογισμού του ρυθμού μεταβολής, θα συγκρίνουμε τη κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν σε σχέση με σήμερα, αλλά θα συγκρίνουμε και τις περιοχές αυτές μεταξύ τους. Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε μέτρα προστασίας, όσο το δυνατόν πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά, και θα τα συγκρίνουμε και αυτά με μέτρα που μπορεί να είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ή σε άλλες περιπτώσεις.

   Όπως οι υπόλοιπες έρευνες και μελέτες που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί, έτσι και η δικιά μας αποσκοπεί και αυτή με τη σειρά της στο να συμβάλλει στην έρευνα και την παροχή πληροφοριών, τόσο στον τομέα των έργων υποδομής και τον επιστημονικό κόσμο, αλλά και στην μελλοντική εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω των τρόπων προστασίας που θα παρουσιαστούν.

  • Nowadays climate change is a major problem for our planet. Specifically, the temperature changes and the appearance of heavy flooding incidents have led to the rise of the average sea level, which has seriously affected many domains. However, in this thesis we are to examine the problems caused in the infrastructure, and more specifically the problem of coastal corrosion.

   The biggest part of our country is surrounded by sea, therefore the damages caused by the rise of the sea level and consequentially by the corrosion are plenty and in several places throughout Greece. Over the last years, a lot of research has been done and there is effort to restore the damage on the inshore areas, while measures for their protection and the future prevention of the phenomenon are researched.

   Thus, in this thesis at first we will analyse the problem of coastal corrosion in parts of the regional unit of Achaea and the Corinthian bay, then we will examine the coastlines’ historical evolution and with the help of the calculation of the rate of change, we will compare the general condition between the past and now, and we will also compare these areas to one another. Furthermore, we will present protective measures, as modern and effective as possible, and compare them to the measures used in the past or on various occasions.

   As the rest of the published studies, ours also aims to contribute to the research and the provision of information, not only to the field of civil and structural engineering and the scientific world, but also to the future citizen support, through the ways of protection presented below.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές