Δημιουργία ολοκληρωμένης αποθήκης δεδομένων για μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα ως εργαλείο ανάπτυξης της παραγωγής από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων

Development of an integrated data warehouse for a modern livestock farm as a tool to increase production from data analysis and processing. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 5 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Γκαράνη Γεωργία
 8. Μαρκέτος Γεράσιμος, Νάνος Ιωάννης
 9. ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
 10. ΠΛΣΔΕ
 11. 12
 12. 8
  • Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η υλοποιήση μιας Αποθήκης Δεδομένων κτηνοτροφικών στοιχείων.

   Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία τα πρώτα κεφάλαια είναι αφιερωμένα σε θεωρητικές γνώσεις που αφορούν γενικά την Διπλωματική εργασία, έπειτα την κτηνοτροφία πως πρέπει να λειτουργεί σε μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα και τέλος όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις αποθήκες δεδομένων, ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα επόμενα κεφάλαια είναι αφιερωμένα σε πιο πρακτικά θέματα. Αρχικά, αναλύω τον τρόπο που δημιούργησα τα δεδομένα μέσω μιας γεννήτριας δεδομένων με βάση κάποιες αναφορές που μελέτησα απο πραγματικές κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα τοποθετηθούν στην κατάλληλη βάση δεδομένων και ύστερα με ερωτήματα SQL θα προκύψουν ποικιλία συμπερασμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις της κτηνοτροφικής μονάδας και του ατόμου που την διοικεί. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο της Διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στην σπουδαίοτητα αυτής της εφαρμογής στη σύγχρονη εποχή και πόσο σημαντικό εργαλείο είναι. 

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές