Τεχνικές σοβαρών παιχνιδιών στη συλλογή και συναισθηματική επισημείωση δειγμάτων ομιλίας

Serious games techniques in the collection and emotional annotation of speech samples (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΛΙΑΔΗΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 161
 7. Χαδέλλης Λουκάς
 8. Καλλίρης Γεώργιος | Χαδέλλης Λουκάς | Δημούλας Χαράλαμπος
 9. Σημασιολογική ανάλυση και ταξινόμηση ήχων | Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή | Τεχνητή νοημοσύνη | Αναγνώριση συναισθήματος ομιλίας
 10. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος / ΑΣΠΔΕ
 11. 1
 12. 4
 13. 45
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 15. Ήχος και Τέχνες Φλώρως Α.
  • Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, διερευνά τη διασταύρωση της αναγνώρισης συναισθημάτων ομιλίας (Speech Emotion Recognition – SER) και των βιντεοπαιχνιδιών, αξιοποιώντας εργαλεία όπως την (Unreal Engine 5) για την προώθηση της κατανόησης συναισθημάτων στα βιντεοπαιχνίδια. Εξετάζει την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τον εξοπλισμό ήχου, την επεξεργασία ψηφιακού σήματος και την παραγωγή μουσικής. Υιοθετώντας ακαδημαϊκή προσέγγιση και μεθοδολογία δημιουργούνται και αναπτύσσονται δύο διαφορετικές εφαρμογές βιντεοπαιχνιδιών για τη συλλογή δεδομένων φωνητικής χροιάς, βελτιώνοντας τα μοντέλα αναγνώρισης συναισθημάτων ομιλίας. Αυτή η έρευνα διαμορφώνει την απεικόνιση συναισθημάτων στα βιντεοπαιχνίδια και προσφέρει καθηλωτικές εμπειρίες αναλύοντας το συναίσθημα μέσω ομιλίας σε πραγματικό χρόνο.

  • The specific thesis investigates the intersection of Speech Emotion Recognition (SER) and video games, utilizing tools such as Unreal Engine 5 to promote emotional understanding in video games. It examines the development of electronic games, sound equipment, digital signal processing, and music production. Employing an academic approach and methodology, two video game applications are being developed and implemented for voice data collection, improving speech emotion recognition models. This research shapes the portrayal of emotions in video games and offers immersive experiences by analyzing real – time emotion through speech.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές