Εύρεση κοινοτήτων και χρηστών επιρροής σε πολυδιάστατα κοινωνικά δίκτυα

Finding communities and influencers in multidimensional social networks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. κοινωνικά δίκτυα, αλγόριθμοι εύρεσης κοινοτήτων, χρήστης, ανίχνευση κοινοτήτων, Twitter, followers, mentioners
 9. Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
 10. 17
 11. 21
  • Η επικοινωνία μέσω πολυδιάστατων κοινωνικών δικτύων αποτελεί μέρος της καθημερινότητας όλων μας. Ανεξάρτητα από το είδος των σχέσεων που μας συνδέουν (π.χ. διαπροσωπικές, επαγγελματικές, εμπορικές), υπάρχει το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Στόχος της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι, με τη χρήση δύο διαφορετικών databases με στοιχεία από το Twitter, αφενός η μελέτη και η οπτικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των χρηστών τους και αφετέρου η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από την υλοποίηση αλγορίθμων εύρεσης κοινοτήτων σε αυτά.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές