Εφαρμογές Ψηφιακού Εγγραμματισμού στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 02 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 165
 7. Παλιόκας, Ιωάννης
 8. Παλιόκας Ιωάννης | Καψάλης Βασίλειος | Γκαράνη Γεωργία
 9. Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ανοικτά δεδομένα, Απομακρυσμένη πρόσβαση, Προγραμματισμός IoT συσκευών, Επικοινωνία.
 10. Διπλωματική εργασία
 11. 27
 12. 76
  • Ζούμε στην εποχή της εξέλιξης. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών πλέον επηρεάζουν κάθε πεδίο της καθημερινότητας. Το Διαδίκτυο, που είναι το παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, έγινε ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας για εργασία, ενημέρωση και ψυχαγωγίά. Η εμφάνιση του Διαδικτύου αποτέλεσε μια πολύ σημαντική καινοτομία στην τεχνολογία. Με την εξάπλωση του και την αύξηση της ταχύτητάς του οι συνηθισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν θα είναι οι μόνες διασυνδεδεμένες συσκευές σε αυτό.

   Κινητά τηλέφωνα αλλά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές με ενσωματωμένους μικροσκοπικούς υπολογιστές συνδέθηκαν στο Διαδίκτυο. Συσκευές που με τους συνδεδεμένους αισθητήρες τους παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Από τα δίκτυα των διασυνδεδεμένων υπολογιστών του χτες η ανθρωπότητα έχει μεταβεί σε δίκτυα διασυνδεδεμένων αντικειμένων, ένα Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ).

   Η απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα των συσκευών αυτών και η μαζική τους επεξεργασία είναι πλέον μια πραγματικότητα συντελώντας σε εύκολη διαδικασία ενημέρωσης, λήψης αποφάσεων και δημιουργίας πλάνων δράσης. Στον σύγχρονο κόσμο όμως των διασυνδεδεμένων πραγμάτων κάθε άτομο θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον χειρισμό αλλά και προγραμματισμό των συσκευών ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το IoT.

   Μέσα στην εργασία αυτή εξετάζεται αυτός ο απαιτούμενος ψηφιακός εγγραμματισμός για άτομα χωρίς ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο. Με την δημιουργία δε μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής έξυπνης πόλης που κάνει χρήση ανοικτών δεδομένων δείχνεται η απλότητα του προγραμματισμού μέσω ενός περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού όπως είναι το App Inventor του MIT.

   Η εφαρμογή είναι απλή και είναι ιδανική για πειραματισμό σε σχολικό εργαστήριο καθώς και για αυτοδιδασκαλία πάνω στην κατασκευή εφαρμογών IoT. Αποστέλλει ερώτημα σε έναν πάροχο ανοικτών δεδομένων και επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει έτσι ώστε o χρήστης της εφαρμογής να είναι ενημερωμένος για τις τιμές των ρύπων και τις υπεριώδους ακτινοβολίας στην πόλη ή την περιοχή του.

  • We live in the age of evolution. Information and communication technologies now affect every field of everyday life. The Internet, which is the global system of interconnected computer networks, has become an essential communication tool for work, information and entertainment. The emergence of the Internet was a very important innovation in technology. As it spreads and increases in speed, ordinary computers will not be the only interconnected devices in it.

   Cell phones as well as other electronic devices with built-in miniature computers were connected to the Internet. Devices that, with the connected sensors, provide value-added services. From yesterday's networks of interconnected computers, humanity has moved to networks of interconnected objects, an Internet of Things (IoT).

   Remote access to the data of these devices and their mass processing is now a reality contributing to an easy process of information, decision-making and creation of action plans. However, in the modern world of interconnected things, every person should have the necessary knowledge to operate and program the devices in order to be able to take full advantage of the IoT.

   This paper examines the required digital literacy for individuals without a strong technological background. By creating a smart city educational application that uses open data, the paper shows the simplicity of programming through a visual programming environment such as MIT's App Inventor.

   The application is simple and is ideal for experimentation in a school laboratory as well as for self-teaching on building IoT applications. It sends a query to an open data provider and processes the data it receives so that the user of the application is informed about the values of pollutants and UV radiation in his city or region.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές