«Υλοποίηση Τουριστικού Οδηγού με Στοιχεία Επαυξημένης Πραγματικότητας Βασισμένου σε Τεχνολογίες Διαδικτύου για την Ταχεία Σύνθεση Θεματικών Διαδρομών»

«Implementation of a Tour Guide with Augmented Reality Elements Based on Internet Technologies for the Rapid Composition of Thematic Itineraries» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΡΙΓΓΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΣΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), web εφαρμογή, Qr code
 10. Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού/ΠΛΣ60
 11. 2
 12. 24
  • Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη των τεχνολογιών έχει ανοίξει νέα σύνορα βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις στον τομέα του τουρισμού και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) η οποία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο υποστηρίζοντας  και  ενισχύοντας  την πολιτιστική κληρονομιά. Η εργασία παρουσιάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός τουριστικού οδηγού που χρησιμοποιεί την AR τεχνολογία δημιουργώντας σημαντικές διαδρομές μιας πόλης ή ενός μουσείου στον επισκέπτη της. Αυτό επιτυγχάνεται με την προβολή βίντεο ή τρισδιάστατων μοντέλων. Τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης απεικονίστηκαν και μοντελοποιήθηκαν με κατά νου το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει ο πολιτιστικός τουρισμός και τον αντίκτυπο που έχει αυτός ο τουρισμός στις πόλεις παγκόσμιας κληρονομιάς. Κάθε εικόνα διαθέτει έναν κωδικό QR που δίνει πρόσβαση τόσο σε πληροφορίες κειμένου όσο και σε πολυμέσα μέσω ενός δικτυακού τόπου που δημιουργήθηκε για το έργο αυτό. Ο χρήστης θα καθοδηγείται σε όλη την περιήγηση μέσω της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας του κατά την άφιξη σε κάθε κτίριο θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο σαρώνοντας τον κωδικό QR με το smartphone του. Αφορμή στη δημιουργία της πρωτοποριακής εφαρμογής αποτέλεσαν οι συνεχείς εξελίξεις της AR εφαρμογής στο τομέα του τουρισμού. Επιπλέον, συμπληρώθηκε το ερωτηματολογίο SUS και διεξήχθησαν κάποιες συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή.  Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες προτιμούν την πρωτοποριακή εφαρμογή η οποία τους προσφέρει διαδραστική εμπειρία των σημείων του ενδιαφέροντος τους.

  • In recent years, the evolution of technologies has opened new frontiers by finding innovative solutions in the field of tourism and heritage promotion through Augmented Reality (AR) which is increasingly used to support and enhance cultural heritage. This paper presents the design and implementation of a tourist guide that uses AR technology by creating meaningful itineraries of a city or museum to its visitors. This is achieved by projecting videos or 3D models. The city's most iconic landmarks were illustrated and modelled, keeping in mind the interest that cultural tourism can have and the impact that such tourism has on World Heritage cities. Each image has a QR code that gives access to both text and multimedia information via a website created for this project. The user will be guided throughout the tour via the augmented reality app and upon arrival at each building will be able to access all the information available on the website by scanning the QR code with their smartphone. The reason for the creation of the innovative application was the continuous developments of AR application in the tourism sector. In addition, the SUS questionnaire was completed and some interviews were conducted with the participants who used the app.  From the results of the application, useful conclusions were drawn in which it was found that users prefer the innovative application which offers them interactive experience of their points of interest.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές