ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:ΕΞΕΛΙΞΗ, ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. MSc thesis
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 159
 7. ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
 8. E-banking, TAM, E-S-Qual, ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση πελάτη, αποδοχή της τεχνολογίας
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 10. 4
 11. 6
 12. 54
  • Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο το e-banking και στόχους α) να εντοπίσει τους παράγοντες που συντελούν στην πρόθεση και τελική χρήση των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, β) να διερευνήσει τις διαστάσεις της ποιότητας του e-banking και γ) να αξιολογήσει την ικανοποίηση των πελατών των ελληνικών τραπεζών που το χρησιμοποιούν.

   Η έρευνα μας πραγματοποιήθηκε με τη διανομή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 41 ερωτήσεων σε δείγμα από 126 τραπεζικούς πελάτες για την εξέταση των μοντέλων TAM και E-S-Qual.

   Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης μας καταλήγουν ότι η ηλεκτρονική τραπεζική είναι πλέον ο κύριος τρόπος συναλλαγών για το ευρύ κοινό, σε αντιδιαστολή με ότι συνέβαινε πριν από λίγα χρόνια και η ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται από διαστάσεις ποιότητας στις οποίες οι τράπεζες δεν δίνουν ακόμη πολύ σημασία (π.χ. απόκριση/επικοινωνία) ή δεν είναι ακόμη εγγυημένες στην αντίληψη του κόσμου (π.χ. απόρρητο). Παράλληλα, ο βαθμός χρήσης του e-banking εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα από την αντιληπτή χρησιμότητα, την ευκολία χρήσης και την αξιοπιστία του συστήματος, αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες πχ δημογραφικούς (ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης), πανδημία, και ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση στα τραπεζικά καταστήματα.

   Τέλος, επισημαίνουμε, μεταξύ άλλων προτάσεων, ότι δεδομένων των σημαντικών αλλαγών που υπήρξαν στην επέκταση του e-banking τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας το στη φάση της «ωριμότητας», η επιστημονική έρευνα διεθνώς θα πρέπει ενδεχομένως να εστιάσει στην επανεξέταση και επιβεβαίωση ή αντικατάσταση των εφαρμοζόμενων μέχρι σήμερα μοντέλων ποιότητας  και αποδοχής της τεχνολογίας.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.