«Αναζητώντας το ελληνικό τοπίο, την πολιτισμική ταυτότητα και τα μνημεία». Διερεύνηση σχέσης στατικής φωτογραφίας - κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος ως φυσική συνέχεια της φωτογραφικής εικόνας. Η αφήγηση μέσα από στατική και κινούμενη εικόνα.

Seeking the Greek Landscape, Cultural Identity, and Monuments.􏰱 A study of the relationship between still photography and cinema. Cinema as a natural evolution of the photographic image. Narration through still and moving image. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Δημήτριος Θεοδωρόπουλος
 8. Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος | Σκοπετέας, Ιωάννης
 9. Κινηματογράφος | Στατική φωτογραφία | Ελληνικά μνημεία | Ντοκιμαντέρ | Ελληνικό φως | Πολιτισμική ταυτότητα | Φυσικό φως | Διευθυντής φωτογραφίας
 10. Σχεδιασμός φωτισμού (Κινηματογραφικός φωτισμός)
 11. 8
 12. 0
  •    Η σχέση στατικής φωτογραφίας και κινηματογράφου είναι υπαρκτή από πολύ νωρίς. Η εμφάνιση του κινηματογράφου σαφώς και αποδίδεται στις στέρεες βάσεις που είχαν προέλθει από την τέχνη της φωτογραφίας, ωστόσο οι δυο τέχνες αυτές φαίνεται να παρουσιάζουν σοβαρές διαφορές. Η φωτογραφία αποτελεί μια πιο μοναχική διαδικασία έναντι του κινηματογράφου όπου απαιτεί πλήθος εξειδικευμένων ατόμων για την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού υλικού. Το αποτέλεσμα στην περίπτωση της φωτογραφικής εικόνας είναι στατικό ενώ το οπτικοακουστικό υλικό εμπεριέχει την έννοια της κίνησης. Σαφώς και στις δυο περιπτώσεις ο καλλιτέχνης καλείται να κατευθύνει την ματιά του θεατή μέσα από τις τεχνικές επιλογές προτίμησης του (γωνία λήψης, φως, φακό κ.λπ.). Η γοητεία των δυο αυτών τεχνών οδηγούν μια σειρά από γνωστούς καλλιτέχνες να πειραματιστούν και να παράγουν φωτογραφικά και κινηματογραφικά αριστουργήματα.

      Μια θεματολογία που έχει απασχολήσει αρκετά και τις δυο αυτές τέχνες είναι η αποτύπωση των ελληνικών μνημείων. Καλλιτέχνες ανά τους αιώνες αποτυπώνουν την ομορφιά και το κάλλος της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Διαφορετικές αισθητικές και ματιές, καθιστούν υπαρκτή μια πληθώρα έργων τέχνης.

      Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, παράχθηκε ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ με θέμα τους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους, στοχεύοντας στην περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης στατικής και κινούμενης εικόνας μέσα από έργα γνωστών φωτογράφων και μια αναφορά στο πως μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας έχει ξεκινήσει μια καινούργια συνομιλία μεταξύ των δυο μέσων.

  •    The relationship between still photography and cinema has existed since early on. The emergence of cinema can clearly be attributed to the solid foundations that originated from the art of photography. However, these two arts seem to present significant differences.  Photography is a more solitary process compared to cinema, which requires a multitude of specialized individuals in order to produce audiovisual material. The result as regards the photographic image is static, while audiovisual material encompasses the concept of movement. In both cases, the artist is called upon to direct the viewer's eye through their preferred technical choices (angle of shot, lighting, lens, etc.). The charm of these two arts has led a series of renowned artists to experiment and produce photographic and cinematic masterpieces.

      One issue that has concerned both these arts a lot is the depiction of Greek monuments. Artists have captured the beauty and splendor of Greek cultural identity over many centuries. Different aesthetics and perspectives have resulted in a plethora of artworks.

      Within the scope of this study, a short documentary focusing on Greek archaeological sites was produced, aiming to further explore the relationship between still and moving images through the works of renowned photographers and acclaimed filmmakers. Additionally, the documentary provides an insight into how digital technology has initiated a new dialogue between these two media.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές