Εσωτερικό μάρκετινγκ και εργασιακή ικανοποίηση ανθρώπινου δυναμικού στον ξενοδοχειακό τομέα. Μελέτη περίπτωσης: Ξενοδοχεία 4* και 5* στον Νομό Χανίων.

Internal marketing and job satisfaction of human resources in the hotel sector. Case study: 4* and 5* hotels in the Prefecture of Chania. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΗ-ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Βιτουλαδίτη, Ουρανία
 8. Ζαρκάδα, Άννα
 9. Εσωτερικό Μάρκετινγκ | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού | Ξενοδοχειακός Τομέας
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕ60
 11. 2
 12. 21
 13. 21
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Σχήματα.
 15. Σωτηριάδης Μ. (2000). Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τόμος Β: Μάνατζμεντ Ξενοδοχείων και Επιχειρήσεων Εστίασης και Αναψυχής. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πάτρα.
  • Ο ξενοδοχειακός τομέας αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης και συνιστά έναν θεμελιώδη πυλώνα για την ελληνική οικονομία. Από την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19, όμως, κι έπειτα, χιλιάδες θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία της χώρας έχουν μείνει κενές. Στην παρούσα εργασία μελετάται η υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο της φιλοξενίας, διερευνώνται οι πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ στη διοίκηση του προσωπικού των ξενοδοχείων, η εφαρμογή των πρακτικών εσωτερικού μάρκετινγκ στην σημερινή εποχή, καθώς κι ο ρόλος τους στην επίτευξη της εργασιακής ικανοποίησης. Στη συνέχεια, γίνεται σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού στον νομό Χανίων, όπου κι υλοποιείται η πρωτογενής ποσοτική έρευνα της εργασίας μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε εργαζόμενους ξενοδοχείων 4 και 5  αστέρων του νομού. Ακολούθως, γίνεται παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων  της πρωτογενούς έρευνας και αναπτύσσονται τα βασικά συμπεράσματα. Τέλος, γίνεται παράθεση προτάσεων και επεκτάσεων για μελλοντική έρευνα, με σκοπό την βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του ξενοδοχειακού τομέα μέσω της αξιοποίησης των πρακτικών του εσωτερικού μάρκετινγκ.

  • The hotel sector is an important source of employment and a fundamental pillar for the Greek economy. However, since the onset of the Covid-19 pandemic, thousands of jobs in the country's hotels have remained vacant. This paper studies the current situation in the hospitality industry, the internal marketing practices in hotel staff management, the application of internal marketing practices in today's era, and their role in achieving job satisfaction. Moreover, a synthesis of the hotel potential in the prefecture of Chania is carried out. The primary quantitative research is implemented through a structured online questionnaire addressed to employees of 4 and 5 star hotels in Chania prefecture. Furthermore, the results of the primary research are presented and the main conclusions are developed. Finally, suggestions and extensions for future research are presented, with the aim of improving the job satisfaction of the human resources of the hotel sector through the implementation of internal marketing
   practices.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές