Επίδραση των ιδιοτήτων των εφεδράνων στη σεισμική απόκριση μεταλλικού κτηρίου με απομόνωση βάσης

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. Σεισμική Μόνωση, Μονωτήρες, Αποσβεστήρες, Ενεργός Ιδιοπερίοδος, Ισοδύναμη Ιξώδη Απόσβεση, Θεμελιώδη Ιδιομορφή, Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα, Ανάλυση ευαισθησίας
 9. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΣΜΑ)
 10. 2
 11. 8
  • Η σεισμική μόνωση είναι μια μέθοδος αντιμετώπισης του σεισμού, με στόχο την μείωση των φορτίων του και κατ’ επέκταση των βλαβών που μπορούν να εμφανιστούν στον φέροντα οργανισμό. Οι συνήθεις εφαρμογές της μεθόδου αυτής είναι σε γέφυρες, κτήρια υψηλής σπουδαιότητας, βιομηχανικά κτήρια με επικίνδυνα υλικά και άλλα. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι εφαρμογής σεισμικής μόνωσης, όπως ελαστομεταλλικά εφέδρανα, εφέδρανα ολίσθησης, παθητικοί αποσβεστήρες ή και συνδυασμός των ανωτέρω.

   Κατ’ επέκταση, η σεισμική μόνωση κτηρίων είναι μια μέθοδος αντισεισμικής θωράκισης των κτηρίων, είτε αυτά είναι νέας κατασκευής είτε σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υφιστάμενα. Η λογική πίσω από την μέθοδο αυτή, είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της σεισμικής δύναμης που εμφανίζεται στην βάση του κτηρίου, δεν μεταφέρεται στην ανωδομή αλλά απορροφάται από τα εφέδρανα που εφαρμόζονται κάτω από τα υποστυλώματα. Στην Ελλάδα μερικά από τα κτήρια στα οποία έχει εφαρμοστεί η σεισμική μόνωση είναι: το Μουσείο της Ακρόπολης, το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.


   Με την πρόοδο των υλικών και της τεχνολογίας γενικότερα, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις αντισεισμικότητας των κτηρίων, μελετάται η πιθανότητα εφαρμογής της σεισμικής μόνωσης σε συνήθη κτήρια.


   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζεται η εφαρμογή σεισμικής μόνωσης με ελαστομεταλλικά εφέδρανα, σε ένα υφιστάμενο κτήριο στην περιοχή της Αθήνας, κατασκευής 2020 από μεταλλικό φορέα, χωρίς χιαστί συνδέσμους. Το κτήριο αυτό αποτελείται από δύο ορόφους, ισόγειο και πρώτο όροφο, με κεντρικό πυρήνα ανελκυστήρα, που προσομοιώνεται με χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας.


   Στην συνέχεια, εξετάζεται ένα θεωρητικό κτήριο ίδιας κάτοψης, αλλά τεσσάρων ορόφων, ώστε να παρατηρηθούν τυχόν διαφορές στην σεισμική μόνωση συγκριτικά με αυτό των δύο ορόφων. Επίσης, αναζητούνται τυχόν διαφορές για μεταβολές τόσο στην κατηγορία σπουδαιότητας του κτηρίου, όσο και στην σεισμική ζώνη.


   Επίσης, εξετάζονται πιθανές μεταβολές των ιδιοτήτων των εφεδράνων και ποια θα είναι η επίπτωση των μεταβολών αυτών στον μονωμένο φορέα.


   Τέλος, γίνεται προσπάθεια προεκτίμησης της αποτελεσματικότητας της μεθόδου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορέα, της περιοχής στην οποία βρίσκεται και των εφεδράνων που χρησιμοποιούνται.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές