Η επιρροή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού και το παράδειγμα της πόλης της Αθήνας

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 54
 7. Αποστολάκης, Αλέξανδρος
 8. Toυρισμός | Social Media
 9. ΔΤΕΔΕ
 10. 1
 11. 64
  • Ερευνητικό ερώτημα. Είναι γεγονός ότι με την εδραίωση και διάδοση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) αυτά, έχουν αντικαταστήσει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και στον τουριστικό τομέα ( Fotis et al., 2012), καθώς οι χρήστες άρχισαν να τα συμβουλεύονται όλο και περισσότερο για κάποιο ταξίδι (Varkaris & Neuhofer, 2017). Αν και χρήση των ΜΚΔ στον τουρισμό έχει αναλυθεί σε ένα ευρύ φάσμα (Zeng & Gerritsen, 2014) αντίθετα, η βιβλιογραφία είναι πιο περιορισμένη και λιγότερο αναλυτική σχετικά με το πώς τα ΜΚΔ επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων για κάποιο ταξίδι (Cox et al., 2009; Gohil, 2015) .Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν κάποιες έρευνες ( Gupta,2019) που διερευνούν την διαδικασία επιλογής προορισμού μέσω των ΜΚΔ, ωστόσο είναι αρκετά περιορισμένες και επικεντρώνονται κυρίως στην επιλογή ξενοδοχείων. Με αυτά τα δεδομένα και διευρύνοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, την παρούσα έρευνα διέπει το ερώτημα του «πώς» και «γιατί» τα ΜΚΔ επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού.
   Μεθοδολογία. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων τα οποία αντλούνται μέσω εις βάθους συνεντεύξεων και τα αποτελέσματα αναλύονται με βάση την διεθνή βιβλιογραφία.
   Σκοπός. Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να αναδείξει το αν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επηρεάζουν την τελική απόφαση των καταναλωτών σχετικά με την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού και πως επηρέασαν τους ερωτηθέντες για την επιλογή της πόλης της Αθήνας.
   Αυθεντικότητα. Η παρούσα έρευνα ενισχύει και διευρύνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία για την επιρροή των ΜΚΔ στην διαδικασία επιλογής προορισμού.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές