ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 27 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΚΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. αντιβιοτικά, υδάτινα οικοσυστήματα, επεξεργασία αποβλήτων, περιβάλλον, βιοσυσσώρευση
 10. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
 11. 1-2
 12. 80-90
  • Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς κλάδους για την αντιμετώπιση διαφόρων βακτηρίων και παθογόνων με σκοπό την προστασία από μολυσματικές ασθένειες. Θεωρούνται από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας στην ιατρική και η εφεύρεση αλλά και χρήση τους έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση μίας πληθώρας ασθενειών οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα ήταν θανατηφόρες. Σήμερα, η χρήση των αντιβιοτικών έχει αυξηθεί δραματικά και χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών αλλά σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακόμα και για την πρόληψη χωρίς κάποιον ιδιαίτερα σημαντικό λόγο. Αυτό έχει οδηγήσει σε υπερκατανάλωση αντιβιοτικών με αποτέλεσμα μία σημαντική ποσότητά τους να αποβάλλεται και να διοχετεύεται στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στο υδάτινο περιβάλλον. Σαν αποτέλεσμα τα αντιβιοτικά εντοπίζονται στα υγρά απόβλητα και συσσωρεύονται στο περιβάλλον δημιουργώντας μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται τόσο με την ομαλή λειτουργία του περιβάλλοντος, όσο και με την ανθρώπινη υγεία. Στα παραπάνω πλαίσια η απομάκρυνση των αντιβιοτικών αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα. Η απομάκρυνση των αντιβιοτικών για μέγιστη αποτελεσματικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στα αρχικά στάδια της επεξεργασίας των αποβλήτων που παράγονται από τους διάφορους οικισμούς, στις εκάστοτε μονάδες. Η απομάκρυνση μπορεί να γίνει με μία σειρά από φυσικοχημικές αλλά και βιολογικές μεθόδους ή συνδυασμό τους στις μονάδες επεξεργασίας ώστε να μπορέσει να μειωθεί η παρουσία τους στα απόβλητα που διοχετεύονται στο περιβάλλον και ταυτόχρονα αυτά να καταστούν ασφαλή για διοχέτευση προς το περιβάλλον.
  • Antibiotics are widely used in many disciplines to treat various bacteria and pathogens in order to protect against infectious diseases. They are considered among the most effective methods of treatment in medicine and their invention and use has helped to treat a multitude of diseases that would otherwise be fatal. Today, the use of antibiotics has increased dramatically and they are not only used to treat diseases but in many cases they are even used for prevention for no particularly important reason. This has led to an overuse of antibiotics, with the result that a significant amount of antibiotics is being excreted and discharged into the environment, in particular into the aquatic environment. As a result, antibiotics are found in wastewater and accumulate in the environment, creating a number of issues related to both the proper functioning of the environment and human health. In this context, the removal of antibiotics is an important issue. The removal of antibiotics for maximum efficiency can be carried out at the initial stages of the treatment of waste generated by the different settlements, in the respective plants. Removal can be carried out by a range of both physico-chemical and biological methods or a combination of both in the treatment plants in order to reduce their presence in the waste discharged into the environment and at the same time make it safe for discharge into the environment.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές