Οικονομικός Απολογισμός Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της Π.Ε. Χαλκιδικής μέσω χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΛΑΣΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Μαρινάκος, Κωνσταντίνος
 8. Toυρισμός
 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΤΕ)
 10. 40
 11. 6

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές