ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ECONOMIC AND TECHNICAL STUDY OF LUXURY PRODUCTS OF RESIDENCE IN AN URBAN ENVIRONMENT AND OF THE SAME RESIDENCE IN AN ISLAND ENVIRONMENT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΟΝΔΡΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Σφακιανάκης, Μανώλης
 8. Σωτήριος Δέμης - Σφακιανάκης Μανώλης
 9. οικονομοτεχνική μελέτη
 10. Εκτίμηση και προγραμματισμός έργων/ 38
 11. 6
 12. 10
 13. 1
 14. Pictures included
  • Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την οικονομοτεχνική μελέτη της κατασκευής πολυτελούς κατοικίας σε αστικό περιβάλλον και σύγκριση μελέτης της ίδιας κατοικίας σε νησιωτικό περιβάλλον. Στη συνέχεια πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων σχετικά με το κόστος κατασκευής και τον τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου.
  • This thesis deals with the economic and technical study of the construction of a luxury residence in an urban environment and a comparison study of the same residence in an island environment. A comparison of the results is then carried out regarding the cost of construction and the way of utilizing the property.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές