«Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΕΛΗ
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ / ΔΕ
 11. 1
 12. 2
 13. 33
  • <p>Η παρούσα γραπτή εργασία αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη/ενότητες. Στο πρώτο μέρος, που είναι αμιγώς θεωρητικό, εξηγείται η έννοια της αγελαίας συμπεριφοράς στο χρηματιστήριο καθώς και τα είδη αγελαίας επενδυτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, αναλύουμε τις αιτίες της αγελαίας συμπεριφοράς και τους παράγοντες που την προκαλούν, τις επιπτώσεις αυτής στην αγορά μετοχών και τους τύπους των συμμετεχόντων στην αγορά με αγελαία συμπεριφορά. Τέλος παραθέτουμε τα μέτρα αγελαίας συμπεριφοράς.</p> <p>Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τα ευρήματα ερευνών που έχουν δημοσιευθεί πολύ πρόσφατα, αλλά και παλιότερα, για την επίδραση της συμπεριφοράς της αγέλης στις αποδόσεις και στον κίνδυνο των μετοχών αλλά και γενικότερα στην αγορά μετοχών.</p> <p>Το τρίτο μέρος της εργασίας είναι αμιγώς ερευνητικό και παραθέτουμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας για την ανίχνευση τυχόν αγελαίας συμπεριφοράς στο ΧΑ στην τελευταία δεκαετία, αφού πρώτα περιγράψουμε τη μεθοδολογία και τους σκοπούς της έρευνάς μας. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει αγελαία συμπεριφορά στο ΧΑ παρά το ότι εντοπίζουμε έντονα ανοδική τάση σε ορισμένες περιόδους.</p> <p>Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της γραπτής μας εργασίας εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.</p> <p>&nbsp;</p>
  • <p>Our written assignment is composed of four basic parts and consists of three chapters, if we exclude the concluding remarks. The first chapter, which is purely theoretical, provides a comprehensive view of the meaning of herding and also explores the types of herding. Furthermore, it presents an overview of the potential underlying causes of herding behavior of investors and other market participants and even the impact of this behavior on the stock market. Finally,&nbsp;</p> <p>The second chapter is full of carefully chosen academic research to discuss how the investors herding behavior affect the stock returns and generally the stock market.</p> <p>The third chapter is devoted to test to determine and find herding behavior in Greek stock market during the last decade. Our results show that herding behavior is not detected in Athens Stock Exchange during the examined period.</p> <p>The final section of this written assignment completes the journey of exploring the herd behavior in stock markets and gives a summary of the written assignment conclusion.</p>
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές