Ηλεκτρονική τραπεζική και ηλεκτρονικό εμπόριο Η επίδραση της COVID-19

Online banking and e-commerce The impact of COVID-19 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 63
 7. ΣΙΩΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 8. ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Ηλετρονική Τραπεζική
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 9
 12. 34
 13. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  • Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εκφάνσεις της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Εμπεριέχει τεράστιες δυνατότητες τόσο για τον τραπεζικό τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις και η σημασία του αποδείχθηκε σημαντική με την πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα πού εφαρμόστηκαν. Η παρούσα διπλωματική θα προσπαθήσει να αναδείξει την επίδραση της COVID-19 στην χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  • Electronic commerce is one of the most important aspects of electronic banking. It holds enormous potential for both the banking sector and businesses, and its importance has been shown to be significant with the recent coronavirus pandemic and the restrictive measures that have been put in place. This dissertation will attempt to highlight the impact of COVID-19 on the use of e-banking and e-commerce.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές