Διαχείριση Αιφνίδιων Πλημμυρών

Flash Flood Management (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Ευελπίδου, Νίκη
 8. Ευελπίδου, Νίκη | Κεραμάρης, Ευάγγελος
 9. ΠΛΗΜΜΥΡΑ | Αιφνίδιες Πλημμύρες | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής / ΠΣΧΔΕ
 11. 17
 12. 32
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, διαγράμματα
 14. ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ_ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ_Διαχείριση Αιφνίδιων Πλημμυρών_ΔΕ
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται το θέμα της διαχείρισης των αιφνίδιων πλημμυρών. Αναλύεται ο ορισμός της πλημμύρας για την κατανόηση της διπλωματικής εργασίας. Στη συνέχεια παρατίθενται ιστορικά και οικονομικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, αναφέρονται έννοιες, όπως η διαχείριση αλλά και ποιες είναι οι απαιτήσεις ώστε να είναι αποτελεσματική. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση SWOT για την περίπτωση της αιφνίδιας πλημμύρας στην περιοχή της Μάνδρας με σχετικά συμπεράσματα αλλά και προτάσεις για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.
  • In this thesis, the topic of flash flood management is being developed. The definition of flood is analyzed to understand the thesis. Then, historical and economic data are listed on a global level. Concepts such as management and what are the needs to be effective are also mentioned. The work ends with the SWOT analysis for the case of the flash flood in the Mandra region with the relevant proposals for improving the existing situation.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές