Ενεργειακή Αναβάθμιση Διατηρητέων Σχολικών Κτηρίων

Energy retrofit of listed school buildings (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 137
 7. Μαρτινόπουλος, Γεώργιος
 8. Ναλμπάντης, Δημήτριος
 9. Ενεργειακή αναβάθμιση, διατηρητέα κτήρια, σχολικά κτήρια, ενεργητικά και παθητικά συστήματα
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ) /ΠΣΧΔΕ
 11. 1
 12. 11
 13. 15
 14. Η εργασία περιλαμβάνει παραδείγματα Διατηρητέων κτηρίων με χρήση σχολεια απο την Ευρώπη και την Ελλάδα,πίνακες και διαγράμματα
  • Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται για το 40% περίπου της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται. Η απουσία θερμομόνωσης, τα παλαιά κουφώματα και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα της πλειονότητας των κτηρίων είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για τους οποίους τα κτήρια είναι ενεργοβόρα και χρήζουν άμεση ενεργειακή αναβάθμιση και αποκατάσταση.

   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των κατάλληλων μεθόδων της ενεργειακής βελτιστοποίησης υφιστάμενων διατηρητέων κτηρίων, με έμφαση στα κτήρια εκπαίδευσης. Μέσα από μια πληθώρα παραδειγμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο καθώς και μέσω μιας εκτενούς μελέτης περίπτωσης ενός σχολικού κτηρίου στα Άνω Πετράλωνα, γίνεται μια προσπάθεια συγκρότησης μιας χρήσιμης εργαλειοθήκης για την ενεργειακή αποκατάσταση των κτηρίων


  • The building sector in Greece is responsible for approximately the 40% of the total amount of energy consumption. The lack of insulation, the old window frames and electromechanical systems in most of the buildings are only some of the reasons why these are energy consuming and need immediate energy upgrade and retrofit.

   This paper focuses on the research of methods suitable for the energy optimization of existing and listed buildings, with emphasis on school buildings. Via a series of examples in Europe, as well as an extensive case study of a school in Anw Petralwna, this paper attempts to form a useful toolkit for the energy retrofit of buildings.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές