Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικού δικτύου μέσω Διαδικτύου, εστιασμένου στην ευζωία ζώων συντροφιάς, με έμφαση στην ανεύρεση δεσποζόμενων ζώων που έχουν χαθεί.

Design and implementation of an online social network focused on the welfare of companion animals, with an emphasis on finding lost pets. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΙΔΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 8. ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 9. HTML, Vue.js, Flask, MySQL, CSS
 10. Τεχνολογίες διαδικτύου (HTTP, HTML, css, Vuejs), Python, Βάσεις Δεδομένων
 11. 1
 12. 4
 13. 10
  • Σκοπός της Διπλωματικής είναι η ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου διαθέσιμου μέσω Διαδικτύου,  με αντικείμενο την καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς όπως φωτογραφίες, όνομα, μέγεθος, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ράτσας, οι οποίες θα μπορούν να φανούν χρήσιμες σε περίπτωση που το ζώο χαθεί. Παράλληλα το σύστημα θα δίνει την δυνατότητα καταγραφής των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται σε μία περιοχή με την συνδρομή εθελοντών, που θα έχουν την δυνατότητα να ανεβάζουν σχετικές φωτογραφίες.

   Το σύστημα θα επιτρέπει την δημιουργία προφίλ χρηστών. Κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί το δεσποζόμενο ή αδέσποτο ζώο για να δηλώσει απώλεια, εντοπισμό, ότι είναι προς υιοθεσία ή μια σύντομη παρουσίαση του με φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες.

   Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εθελοντών που μπορούν να ορίσουν την περιοχή δράσης τους και να ενημερώνονται αυτόματα σε κάθε καταχώριση απώλειας δεσποζόμενου ζώου. Οι ομάδες αυτές θα μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες και να δηλώνουν για ποια δεσποζόμενα ζώα που έχουν χαθεί, έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση.

   Για την ανάπτυξη του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες διαδικτύου ανοικτού κώδικα όπως HTML, Javascript (Vue.js), Flask (Python) και MySQL.

  • The purpose of this thesis is the development of a web based social network available via the Internet, with the object of recording information related to domesticated companion animals such as photos, name, size, special breed characteristics, which will be useful in case the animal is lost. At the same time, the system will allow the registration of stray animals in an area with the assistance of volunteers who will be able to upload relevant photos.

   The system will allow the creation of user profiles. Each user will be able to register a lost or stray animal to report loss, tracking, that it is up for adoption or a short presentation of the animal with photos and other information.

   Finally, it will be possible to create groups of volunteers who can define their area of action and be automatically informed each time they register the loss of a deserted animal. These groups will be able to exchange information and indicate for which lost desert animals they have started the search.

   Open source web technologies such as HTML, Javascript (Vue.js), Flask (python) and MySQL will be used to develop the system.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές