Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19 στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΙΑΡΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΠΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. αποδοτικότητα, τραπεζικός τομέας, Ελλάδα, μέθοδος DEA, δείκτες Malmquist
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 10. 1
 11. 9
 12. 78
  • <p>Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών τραπεζών πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid. Προκειμένου να βρεθεί η αποτελεσματικότητα των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζικών συστημάτων στην Ελλάδα (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha bank) εφαρμόστηκε η μέθοδος Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη συνολική αποτελεσματικότητα του ελληνικού τραπεζικού τομέα κατά τη περίοδο 201-2021.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; Αρχικά γίνεται περιγραφή του ιστορικού υποβάθρου της έρευνας και βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα δυνατά και τρωτά σημεία του τραπεζικού συστήματος,τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid 19 στις χρηματοοικονομικές αγορές,στον τραπεζικό τομέα γενικότερα και ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των μεταβολών αποδοτικότητας και παραγωγικότητας συγκεκριμένων τραπεζών στην Ελλάδα,.</p> <p>&nbsp;Η μέθοδος περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων έχει γίνει μια δημοφιλής προσέγγιση για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού κλάδου. Χρησιμοποιούμε την ανάλυση παραθύρου DEA που βασίζεται σε ένα μοντέλο προσανατολισμένο σε εισροές για τη μέτρηση της τραπεζικής αποτελεσματικότητας. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή των μεθόδων malmquist dea . Τα αποτελέσματα έδειξαν κατά μέσο όρο στο σύνολο των τραπεζών αύξηση της αποδοτικότητας , μείωση της τεχνολογικής αλλαγής ,σταθερότητα της τεχνικής αποδοτικότητας, αύξηση της αποδοτικότητας κλίμακας και αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας για το χρονικό διάστημα 201-2021</p>
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές