Προοπτικές Ανάπτυξης Ιππικού Τουρισμού στην Ανδραβίδα Ηλείας

Prospects for the Development of Equestrian Tourism in Andravida, Ileia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΡΑΠΙΔΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ
 9. Ιππικός Τουρισμός, Ανδραβίδα, Ειδικές μορφές τουρισμού, Βιωσιμότητα
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ ΔΤΕ51
 11. 1
 12. 32
 13. 32
 14. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 15. Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού/Ευστάθιος Βελισσαρίου,
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Προοπτικές Ανάπτυξης Ιππικού Τουρισμού στην Ανδραβίδα Ηλείας» πραγματεύεται την ανάπτυξη του προϊόντος ιππικού τουρισμού σε μια περιοχή που έχει μακρά ιστορία στην εκτροφή αλόγου, την παλαιότερη ιππική έκθεση στην Ελλάδα και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη του συγκεκριμένου είδους τουρισμού.
   Βασικός στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης ιππικού τουρισμού στην Ανδραβίδα και οι προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης βάσει των παγκόσμιων τάσεων στον τουρισμό. Οι ειδικές μορφές τουρισμού αποτελούν μία από τις κυρίαρχες τάσεις στην τουριστική βιομηχανία, αναπτύσσονται συνεχώς με ταχείς ρυθμούς και αποφέρουν υψηλά κέρδη στους εμπλεκόμενους με αυτές. Ο ιππικός τουρισμός αποτελεί ένα είδος τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος με ισχυρή παρουσία σε χώρες της Ευρώπης και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η Ανδραβίδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τη μελλοντική ανάπτυξη του ιππικού τουρισμού λόγω της πολύχρονης εκτροφής αλόγων στην περιοχή, το άλογο φυλής Ανδραβίδας, τη μακροβιότερη ιππική έκθεση στην Ελλάδα και της φυσικής ομορφιάς του τοπίου, που συνδυάζοντας πράσινο και θάλασσα αποτελεί ιδανικό προορισμό για χαλάρωση και ηρεμία. Οι επισκέπτες που έχουν ως κίνητρο το άλογο προέρχονται κυρίως από τον ελλαδικό χώρο αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες που επιλέγουν την ευρύτερη περιοχή της Ανδραβίδας για τις καλοκαιρινές διακοπές τους συνδυάζουν τη διαμονή τους με δραστηριότητες τουριστικής ιππασίας. Οι βασικές χώρες αποστολής τουριστών είναι το
   Ισραήλ, η Γερμανία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Αμερική, κλπ. Ο ιππικός τουρισμός δεν
   παρουσιάζει υψηλή ανάπτυξη στην περιοχή την παρούσα περίοδο, αν και γίνονται κάποιες προσπάθειες για την ανάδειξη της σχέσης της Ανδραβίδας με το άλογο. Οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη του ιππικού τουρισμού κρίνονται ως θετικές δεδομένων των φυσικών πλεονεκτημάτων της, του κάλους του τοπίου, των διαθέσιμων εκτάσεων για νέες επενδύσεις αλλά και της παρουσίας μεγάλων πολυτελών ξενοδοχειακών αλυσίδων. Κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και της εικόνας της, η βελτίωση των υποδομών από τους αρμόδιους φορείς και η ανάληψη πρωτοβουλιών από ιδιώτες έτσι ώστε να καθιερωθεί το brand
   name της στον ιππικό τουρισμό.

  • This diploma thesis on “Prospects for the Development of Equestrian Tourism in Andravida, Ileia” deals with the development of the equestrian tourism product in an area with long history of horse breeding, which houses the oldest equestrian exhibition in Greece and has all the prerequisites for developing this type of tourism. The main purpose of the thesis is the investigation of the level of development of equestrian tourism in Andravida and the prospects for future development based on global tourism mega trends. Alternatives forms of tourism are one of the dominant trends in the tourism industry, they are constantly developing at a rapid pace and yields high profits to those involved with them. Equestrian tourism is a type of special
   interest tourism with a strong presence in European countries and great growth prospects in Greece.
   The town of Andravida, according to the results of the primary qualitative research carried out in the contex of this thesis, shows an increased interest in terms of the future development of equestrian tourism due to the many years of horse breeding in the area, the Andravida breed horse, the longest-running equestrian exhibition in Greece and the natural beauty of the landscape, which, combing greenery and sea, is an ideal destination for relaxation and tranquility. The visitors who are motivated by the horse come mainly from the Greek area, but also many foreign tourists who choose the wider area of Andravida for their summer vacation combine their stay with riding activities. The main markets that visit are: Israel, Germany, Russia, Ukraine, America, etc. Equestrian tourism is not highly developed in the region at the
   moment, although efforts are made in order to highlight Andravida’s relation to the horse. The prospects for further development of equestrian tourism are considered positive, given area’s natural advantages, the beauty of the landscape, the available land for new investments and the presence of large luxury hotel chains as well. It is considered necessary to upgrade the overall tourism product, the image of the area, the improvement of the infrastructure and the initiatives by individuals in order to establish the brand name of Andravida in equestrian tourism.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές