Ο εκπαιδευτικός σε μια εποχή αλλεπάλληλων κρίσεων και αποσταθεροποίησης: Προσδοκίες, δυσκολίες και προτάσεις για το μέλλον

The teacher in an era of successive crises and destabilization: Expectation, difficulties and proposals for the future (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Μπράιλας, Αλέξης
 8. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | Μπράιλας, Αλέξιος
 9. επάγγελμα του εκπαιδευτικού | δυσκολίες του εκπαιδευτικού | χαρακτηριστικά καλού εκπαιδευτικού | ρόλοι εκπαιδευτικών
 10. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεωσ διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)/ΕΤΑΔΕ
 11. 1
 12. 15
 13. 81
 14. Περιλαμβάνει: κείμενο, παράρτημα, βιβλιογραφικές αναφορές
  • Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να παίξει πολλούς ρόλους κατά την εκπαίδευση των μαθητών, ώστε να συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα των μαθητών του με σκοπό την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Μέσα από αδιέξοδα και δύσκολες συνθήκες, καλείται, λοιπόν, να φτιάξει το κατάλληλο πλαίσιο για να διδάξει αποτελεσματικά και να ανταποκριθεί στις όποιες δυσκολίες. Συνάδελφοι και ηγεσία, συχνά αποτελούν τροχοπέδη στην άσκηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών, μεταβλητές που καλείται να προσπελάσει, ώστε το έργο του να γίνει απερίσπαστα. 

   Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμια εκπαίδευσης και για το πώς οι ίδιοι σκέφτονται το μέλλον και ίσως το ιδανικό σχολείο. Για το λόγο αυτό, διεξήχθησαν δέκα ημιδομημένες συνεντεύξεις, μια ποιοτική έρευνα, με συμμετέχοντες από σχολεία της Αττικής και της Επαρχίας. Απόρροια αυτών ήταν τα συναισθήματά τους για τα παιδιά και την υπερηφάνεια σε κάθε θετική επίδοση. Ως προς τις δυσκολίες, αναφέρθηκαν στους ελλιπείς πόρους, στην επικοινωνία με τους γονείς και τους ηθύνοντες, ενώ για το ιδανικό σχολείο, ανέφεραν πως, πρέπει να διέπεται από δικαιοσύνη και ισότητα για όλους και να προάγει τη δημιουργική και εποικοδομητική μάθηση.

  • The modern teacher is called upon to play a plethora of different roles, which require him not only to fulfill his teaching duties, but also catalyze the development of well-rounded personalities who will have all the necessary skills for their future social life. Therefore, the teacher, in a context of ever-increasing demands and adversities and in an educational system that does not always promote innovation in pedagogical methods and techniques, is called upon to teach his students effectively, to instill values and principles, but also to face the difficulties brought about by the situation that prevails each time. In parallel with the exercise of the above duties, the modern teacher is called upon to deal with the possibly different attitudes and opinions of their colleagues and school leadership, as well as the parents of their students. It is therefore noted that the teaching profession is not easy, as it is called upon to manage many opposing differences, without, however, setting aside the required from them didactic duties.

   The purpose of this thesis is to examine the views that primary school teachers have about the challenges and difficulties they face in their daily lives, but also how they themselves think about the ideal school. To achieve this goal, a qualitative study was conducted, utilizing semi-structured interviews to collect empirical data, on a sample of 10 special educators of schools in Attica and the Province. From the analysis of these interviews, it was found that participants reported love for children as the dominant emotion, but also the pride they felt every time a student performed positively. At the same time, regarding the difficulties they face, most participants identified them in the education system, their colleagues, the parents of their students and the lack of resources. Finally, regarding the ideal school of their dreams, for the most participants is consisted of fairness and equality for all, within environments that will promote creative and constructive learning.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές