Κρατικό εταιρικό έγκλημα: Χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και διαφθορά κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΗ ΜΑΜΠΛΕΚΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 8. ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
 9. Κρατικο-εταιρικό έγκλημα, διαφθορά, χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, δημόσιες συμβάσεις
 10. ΠΕΔΔΕ
 11. 29
 12. 21
  • Το κρατικο-εταιρικό έγκλημα αναπτύσσεται στις τομές συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα και του κράτους και προκαλεί μεγάλη κοινωνική βλάβη και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και η διαφθορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, για την εκδήλωση των προαναφερόμενων εγκλημάτων.

   Στην παρούσα εργασία, αρχικά παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγκληματολογικής θεωρίας από τα εγκλήματα του λευκού περιλαιμίου  έως τη διατύπωση του όρου κρατικό-εταιρικό έγκλημα και περιγράφονται οι έννοιες του εγκλήματος του λευκού περιλαιμίου, του επαγγελματικού, του εταιρικού, του οργανωσιακού και του κρατικού εγκλήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η προέλευση του κρατικο-εταιρικού εγκλήματος και  δίνονται οι ορισμοί του και το ολοκληρωμένο  θεωρητικό πλαίσιο των Kramer και Michalowski. Επίσης, αναλύεται το παγκοσμιοποιημένο έγκλημα και ο ρόλος των πολυεθνικών εταιριών, του κράτους και των παγκόσμιων οργανισμών, στην εκδήλωση αυτού, αλλά και η έννοια της αναλογικής κοινωνικής βλάβης. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ρόλος της διαφθοράς και ειδικότερα της πολιτικής διαφθοράς στο κρατικο-εταιρικό έγκλημα, αλλά και η πολιτική μηχανή του  Robert Merton και ο τρόπος λειτουργίας των δικτύων διαφθοράς.

   Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, τις πηγές, την αναγκαιότητα και  το νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης πολιτικής διαφθοράς, που θίγουν το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Ακόμη, μελετάται η περίπτωση δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, ως υπόθεση με στοιχεία κρατικο-εταιρικού  εγκλήματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τρόποι μέσω των οποίων το πολιτικό σύστημα και ολόκληροι κρατικοί φορείς, χρησιμοποιούν το δημόσιο χρήμα με αδιαφανή κριτήρια, κατευθύνοντας αυτό σε συγκεκριμένες εταιρίες, με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αναδεικνύοντας τον τομέα αυτό σε εστία διαφθοράς. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υπόθεση Siemens ως κρατικο – εταιρικό έγκλημα στη χώρα μας. Από την συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης προκύπτει πως η παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων κομμάτων και η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, που ονομάζεται κρατικο-εταιρικό έγκλημα.

  • State-corporate crime takes place  when corporations and states trying to succeed  mutual benefits  and it causes great social harm and violation of human rights. The financing of political parties and corruption in the field of public procurements are notable factors which contribute in state-corporate crimes development.

   In the first chapter, is presented the evolution of criminological theory from white-collar crime to state-corporate crime. Specifically white-collar crime, occupational crime, corporate, organizational and state crime are presented. In the second chapter is described the origin and the meaning of state-corporate crime and is refearing to the theoretical framework of Kramer and Michalowski. It is also analyzed the crime of globalization and the role of multinational corporations, the state and the global organizations in state-corporate crime. The third chapter describes the role of corruption and political corruption in state-corporate crime, Robert Merton's analysis of political machines and the action of corrupted networks .

   The fourth chapter refers to the financing of political parties, the sources, the necessity,  the law and their connection with the political corruption. It is also included the case study of Greek political parties loans. The fifth chapter describes the ways that the political system and state agencies use public money to benefit specific companies, by signing public contracts, as a corrupted process. The last chapter presents Siemens case study, as a state-corporate crime in Greece.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές