Η αξιοποίηση της εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε δυσπρόσιτα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μελέτη περίπτωσης: εξ αποστάσεως ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Κιμώλου

Employing distance learning in remedial teaching in secondary education remote schools. The case study of junior high school and high school students of Κimolos island (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΑΝΗ ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 175
 7. Ανθή Καρατράντου
 8. Ιωάννης Γκιόσος, Ανθή Καρτράντου, Γεώργιος Πανσεληνάς
 9. Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, Ενισχυτική Διδασκαλία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό Υλικό, Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών, Γυμνάσιο
 10. Διπλωματική Εργασία
 11. 7
 12. 63
 13. 38
  • Στην παρούσα εργασία, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα λειτουργίας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας μέσω της εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δυσπρόσιτων ή απομακρυσμένων περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Για τη διεκπεραίωση της έρευνας, έχει δημιουργηθεί ένα επικουρικό εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό για το γνωστικό αντικείμενο της γραμματικής των αρχαίων ελληνικών που διδάσκεται στην Α΄ Γυμνασίου και φιλοξενείται στην πλατφόρμα ftbook.edu.gr. Η έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης, η προσέγγισή της είναι ποιοτική και έλαβε, διαδικτυακά,  χώρα στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κιμώλου όπου τα ευρήματα δείχνουν την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος αλλά, λόγω των περιορισμών, προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση για την υποστήριξη της ενισχυτικής διδασκαλίας με τη μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.    

  • The present study aims at investigating the potential of implementing online Remedial Teaching through Distance Learning in Secondary Schools in remote areas of Greece (mainland and islands). For this purpose, learning material as far as the teaching of Ancient Greek grammar taught in the first grade of Junior High School has been created/ developed and it is currently hosted on the ftbook.edu. gr platform. A case study design, employing qualitative data analysis and research tools, was adopted. The research took place online, in association with the Junior High School classes in the Greek Island Kimolos. The results of the research showed that the project had a strong and positive impact but also that the particular program could be implemented through Distance Learning.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές