«Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Tάσεις στην ποινική πολιτική»

"Money laundering: Trends in criminal policy" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 9. Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Οργανωμένο έγκλημα, σκιώδης τραπεζική, εξωχώριες εταιρίες, προστατευόμενο έννομο αγαθό
 10. ΠΕΔ61:Η αντιμετώπιση του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 11. 33
 12. 16
  • Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στην σύγχρονη εποχή. Οι διευρυμένοι μέθοδοι και η εξελιγμένοι τρόποι όπου το παράνομο χρήμα εισέρχεται στην νόμιμη οικονομία δείχνει την εξειδικευμένη αντιμετώπιση που απαιτεί η εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, το ξέπλυμα χρήματος, η φυσική  μεταφορά του, ο κατακερματισμός  του σε πιο μικρά ποσά, η τοποθέτηση του σε τράπεζες μέσω της χρήσης του διαδικτύου «ανθίζουν» σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση των πλεονεκτημάτων κάλυψης που προσφέρει το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την νομιμοποίηση του και την απόκρυψη του σε υπεράκτιες εταιρίες φορολογικών παραδείσων μέσα από τις πολύπλευρες τεχνικές. 

   Οι ενέργειες των επίσημων αρμόδιων φορέων που έχουν πραγματοποιηθεί είχαν σκοπό την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων τόσο σε διεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεχή εξέλιξη των διάφορων πρακτικών διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος οδήγησε στην συχνή αναθεώρηση και προσαρμογή των νομοθετημάτων ανάλογα με τα νέα δεδομένα. Η FATF, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ΕΕ και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις ενέργειες τους αποτέλεσαν σημαντικούς «Πυλώνες» για την ποινική αντιμετώπιση στην διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου σε διεθνή και εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν όμως  προβληματισμοί για την σκιώδης δράση  της FATF  και του ΟΟΣΑ αν και όπως ειπώθηκε στόχος των δράσεων τους είναι η εξάλειψη του φαινομένου των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων όμως  φαίνεται τελικά οι πρακτικές τους να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

               Με την εφαρμογή των κανόνων τους με τα διατάγματα διεθνών συμβάσεων και ευρωπαϊκών οδηγιών αλλά και με τις συστάσεις της FATF η χώρα μας συμμορφώθηκε αν και υπάρχει η αντίληψη ότι  χρειάζονται πιο βελτιωμένες νομοθετικές ρυθμίσεις με  εξειδικευμένη γνώση  στο αντικείμενο.

  • Money laundering is a common phenomenon in modern times. The advanced methods and sophisticated ways in which illegal money enters the legal economy shows the specialized treatment that the phenomenon needs. Money laundering, physical transportation, dividing into smaller amounts and depositing it in banking institutions through the web using the cover advantages offered by the financial system to legitimize and hide in offshore companies, tax havens with various multifaceted techniques.

   The actions of the official competent bodies that have been conducted by them were aimed at combating illegal activities both at the international and European level. The continuous evolution of the various practices of committing economic crime has led to the frequent revision and adjustment of legislation according to the new data. The FATF, the Council of Europe, the EU and the United Nations Organization with their actions were important "Pillars" for dealing with the formation of the legislative framework at the international and national level. However, there are concerns about the suspicious actions of the FATF and the OECD, although the goal of their actions is to eliminate the phenomenon of illegal economic activities, the implementation of their practices has the opposite effect.

    By implementing their rules with the decrees of international conventions and European directives as well as with FATF's recommendations, our country has complied although it seems that they need more improved legislation with people specialized in this subject.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές