Ο Χαράλαμπος Κατσιμήτρος στη συλλογική μνήμη : ιστοριογραφικές αποτυπώσεις και δημόσιες μνημονεύσεις ή αποσιωπήσεις.

Charalambos Katsimitros in collective memory: historiographical depictions and public remembrances or silences (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Ραϋμόνδος Αλβανός
 8. Μενέλαος Χαραλαμπίδης | Λήδα Παπαστεφανάκη
 9. Κατσιμήτρος, συλλογική μνήμη, Έλληνες, πολιτικό πλαίσιο, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, Βόρεια Ήπειρος, ιστοριογραφία, σπιλωτής, Κατοχή, οδός, πλατεία, άλσος, προτομή, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καλπάκι, κέρινο ομοίωμα, Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, στρατιωτικός σχηματισμός, στρατόπεδο, εκδήλωση, Ελληνόπαιδες, τέλος του βίου.
 10. Ιστορία και κρατικοί θεσμοί/ΔΙΣ 60
 11. 6
 12. 201
 13. 4
  • Στην παρούσα επιχειρείται να παρουσιαστεί ο Χαράλαμπος Κατσιμήτρος μέσα από τη συλλογική μνήμη των Ελλήνων. Η μνημόνευση ή μη του Κατσιμήτρου στον γραπτό και φωνούμενο ελληνόγλωσσο λόγο, η προσφορά του στο Γένος, οι εντός των τειχών αντιμαχητές του. Το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου πορεύθηκε και ενυπήρξε ο Κατσιμήτρος. Έφηβος εισήλθε στο στράτευμα και στις τάξεις του σταδιοδρόμησε. Ενωρίς πάλεψε με τον εχθρό και έδειξε τις ικανότητές του. Αναδείχθηκε μορφή στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940-1941. Υπό την ηγεσία του και με τη στρατιωτική ιδιοφυΐα του η VIII Μεραρχία κατανίκησε τα ιταλικά στρατεύματα και προωθήθηκε απελευθερώτρια των αλύτρωτων Ελλήνων της  Βόρειας Ηπείρου. Η ιστοριογραφία κατέστησε τη μνήμη του αοίδιμη. Τον χαρακτήρισε αρχιτέκτονα της Εποποιίας του ’40 και πρωταγωνιστή των επιτευγμάτων στα Βορειοηπειρωτικά όρη. Ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος τον τίμησε με αφιερώματα και αρθρογραφία. Διερωτήθηκαν οι διανοητές και δημοσιολόγοι γιατί δεν εικονίζεται ο Κατσιμήτρος με δάφνινο στέφανο ή γιατί δεν προσμετράται επισήμως από την πολιτεία στους υπερχρονικούς του Ελληνισμού ήρωες. Απάντησαν οι ίδιοι. Βέβαια, υπήρξαν και σπιλωτές της μνήμης του. Άλλοι από φθόνο, άλλοι με πρόσχημα μια άστοχη, και μεμπτή πράγματι, ενέργειά του επί Κατοχής. Κηλίδωσαν όμως πράγματι το όνομά του ή αυτοί είναι που υπήρξαν αντικειμενικοί απέναντί του; Οι Δήμοι της χώρας έδωσαν το όνομά του σε οδούς, πλατείες και άλση. Οι προτομές του κοσμούν τους οικείους του τόπους -τη γενέτειρά του στην Ευρυτανία, τα Ιωάννινα, το Καλπάκι· κέρινο ομοίωμά του φιλοξενείται σε Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων και στρατιωτικοί σχηματισμοί και στρατόπεδα βαπτίσθησαν με το όνομά του. Εκδηλώσεις οργανώθηκαν προς τιμήν του, και την ευγνωμοσύνη τους στον Κατσιμήτρο έδειξαν αγορητές με φλογερούς λόγους. Τον τραγούδησαν Ελληνόπαιδες και εμπνεύστηκαν από τη στρατιωτική του διάνοια. Το τέλος του βίου του γνωστοποιήθηκε από τους συγγενείς του. Τον τίμησε, μόλις το πληροφορήθηκε, ο Δήμος Ιωαννιτών. Η πολιτεία οφείλει ή μη στον Κατσιμήτρο;

  • This thesis attempts to present Charalambos Katsimitros through the collective memory of the Greeks. The mention or not of Katsimitros in the written works and in the oral tradition, his contribution to Genos, his internal opponents. The wider political context within which Katsimitros operated and existed. He joined the army as a teenager and made a career in its ranks. Early on he fought the enemy and showed his skills. He emerged as a leading figure in the Greco-Italian war of 1940-1941. Under his leadership and with his military genius, the VIII Division defeated the Italian troops and advanced as the liberator of the unredeemed Greeks of Northern Epirus. Historiography made his memory eternal. He characterized him as the architect of the 1940s Epic and the protagonist of the achievements in the mountains of Northern Epirus. The printed and electronic press honored him with tributes and articles. Intellectuals and journalists wondered why Katsimitros is not depicted with a laurel wreath or why he is not officially included by the state among all the eternal heroes of Hellenism. They answered themselves. Of course, there were also those who tarnished his memory. Some out of envy, others under the pretext of a misguided, and indeed reprehensible, action of his during the Occupation. But did they really taint his name or are they the ones who were objective towards him? The Municipalities of the country gave the name of Katsimitros to streets, squares, and groves. His busts adorn his familiar places -his birthplace in Evrytania, Ioannina, Kalpaki. His wax figure is housed in a Wax Museum and military formations and camps are named after him. Commemorations were organized in his honor and speakers showed their gratitude to the hero with fiery speeches. Greek children sang about him and were inspired by his military mind. The end of his life was announced by his relatives. The Municipality of Ioannina, as soon as it was informed, honored Katsimitros. Does the state owe Katsimitros?
 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.