«Κοινωνικός Έλεγχος, Επιλεκτικότητα του Συστήματος Απονομής Δικαιοσύνης και Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Υποθέσεις Οργανωμένου Εγκλήματος»

 1. MSc thesis
 2. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Κουρούτζας, Χρήστος
 8. Ποινική επιλεκτικότητα, υπερ-εγκληματοποίηση, οργανωμένο έγκλημα, σεξεργασία
 9. Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή / ΠΕΔ50
 10. 1
 11. 29
 12. 13
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα ζητήματα της επιλεκτικότητας του ποινικοκατασταλτικού συστήματος σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Περιγράφονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις εγκληματοποίησης, όπως η θεωρία της Σύγκρουσης, η θεωρία της Συμβολικής αλληλόδρασης και η θεωρία της Κριτικής Θεωρίας. Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο αναδεικνύονται ζητήματα πρωτογενούς και δευτερογενούς εγκληματοποίησης και εξετάζεται ο ρόλος των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, η σημασία των ηθικών πανικών και μορφές βαριάς εγκληματικότητας, όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα. Την εγκληματολογική θεωρία αναφορικά με τα ζητήματα της επιλεκτικότητας στο ποινικοκατασταλτικό σύστημα, ακολουθεί πρωτογενή εμπειρική έρευνα σε σεξεργαζόμενα άτομα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο των ημιδομημένων ή χαλαρά συνεντεύξεων που αποτελούνταν από τέσσερεις διαφορετικούς θεματικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στην εγκληματοποίηση και τους ηθικούς πανικούς, ο δεύτερος τον ρόλο των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου και των φορέων της ποινικής δικαιοσύνης, ο τρίτος εξετάζει ζητήματα επιλεκτικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τέλος ο τέταρτος θεματικός άξονας αναφέρεται σε ζητήματα σχέσεων της σεξεργασίας με το οργανωμένο έγκλημα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας επιβεβαιώνεται η εγκληματολογική θεωρία αναφορικά με την επιλεκτικότητα. Παρατηρείται υπερ -εγκληματοποίηση της εξεταζόμενης κοινωνικής ομάδας, σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο, οι φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου διώκουν υπερβολικά τα συγκεκριμένα πρόσωπα ενώ οι δικαστικές αρχές καταλήγουν εύκολα σε καταδικαστικές αποφάσεις. Τα μέσα ενημέρωσης, μέσω των ηθικών πανικών, δαιμονοποιούν τις ζωές των ατόμων αυτών με αποτέλεσμα την υπερβολική κοινωνική αντίδραση. Τέλος, ο κόσμος της σεξεργασίας, όπως προκύπτει από την έρευνα, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη μορφών οργανωμένης εγκληματικότητας και δράσεις ομάδων τύπου μαφίας.

  • This thesis deals with the issues of the selectivity of the criminal justice system in cases of organized crime. Theoretical approaches to criminalization are described, such as Conflict theory, Symbolic interaction theory, and Critical Criminology theory. Within this theoretical framework, issues of primary and secondary criminalization are highlighted and the role of official social control agencies, the importance of moral panics and forms of serious crime, such as organized crime, are examined. Criminological theory regarding the issues of selectivity in the criminal justice system is followed by primary empirical research on sex workers. The research was carried out using the method of semi-structured or loose interviews consisting of four different thematic axes. The first concerns criminalization and moral panics, the second the role of the bodies of official social control and the bodies of criminal justice, the third examines issues of selectivity and human rights and finally the fourth thematic axis refers to issues of relations between sex work and organized crime. From the analysis of the results of the research, the criminological theory is confirmed in matters of selectivity. Over-criminalization of the examined social group is observed, at the primary and secondary level, the bodies of official social control excessively prosecute the specific persons while the judicial authorities easily reach convictions. The media, through moral panics, demonize the lives of these individuals resulting in an exaggerated social reaction. Finally, the world of sex work, as the research shows, is fertile ground for the development of forms of organized crime and the actions of mafia-type groups.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές