Η εξέλιξη του Κοινοβουλευτικού Ρεπορτάζ στα Ελληνικά ΜΜΕ-Οι προκλήσεις στην σύγχρονη δημοσιογραφία της σύγκλισης

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 27 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ
 9. Κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, Μέσα, κοινοβουλευτικοί συντάκτες, αίθουσες κοινοβουλευτικών συντακτών, επιρροή, ψηφιακά Μέσα, πηγές, Ελλάδα.
 10. ΣΔΣ 62
 11. 7
 12. 19
 13. 11
  • Η παρούσα ερευνητική μελέτη επικεντρώνεται στα ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ στα Ελληνικά ΜΜΕ στην εποχής της σύγχρονης δημοσιογραφίας και της σύγκλισης των Μέσων. Διερευνάται η ανταπόκριση των Μέσων, των κοινοβουλευτικών συντακτών αλλά και των ίδιων των βουλευτών στις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που τους παρέχονται σ' αυτή τη νέα εποχή της δημοσιογραφίας. Εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άσκησης του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ ανάλογα με το είδος του Μέσου όπου αυτό παρουσιάζεται. Τις επιρροές που ασκούν τα Μέσα μεταξύ τους. Οι δυνατότητες και η επίδραση των ΜΚΔ στην διαμόρφωση της κοινοβουλευτικής επικαιρότητας. Εξετάζονται ζητήματα τήρησης των κονόνων δεοντολογίας μεταξύ των κοινοβουλευτικών συντακτών κατά την άσκηση του έργου τους. Η συνεργατικότητα μεταξύ των κοινοβουλευτικών συντακτών ως στοιχείο διασφάλισης έναντι των Μέσων τους και οι επιπτώσεις που αυτή επιφέρει στην ομοιομορφία του προβαλλόμενου ρεπορτάζ στο κοινό. Το κατά πόσο αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχει το παραγόμενο κοινοβουλευτικό έργο στην δημιουργία ερευνητικής δημοσιογραφίας και στην προαγωγή θεμάτων της επιστήμης. Οι επιπτώσεις στην άσκηση του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ από την εντατικοποίηση της εργασίας και της αποεπένδυσης  που έχει υπάρξει στα ελληνικά ΜΜΕ.

  • Parliamentary reporting is a part of the content of political reporting in the media. It is practiced by accredited journalists/editors who work collectively in group rooms and, compared to other media reporting activities, it presents particular characteristics as a journalistic genre. The purpose of this study is to examine the changes that the way the Media have integrated technological developments has brought about in the way parliamentary reporting is conducted; the way that the development of digital forms of information and Social Media has influenced the activities of parliamentary editors and the media; issues of Professional Conduct and Ethics, as well as the extent to which the possibilities offered in the era of convergence are utilized for the exercise of "Citizen journalism", investigative journalism and the promotion of science through journalism. The first part consists of an analysis of the characteristics of parliamentary reporting as they have developed over time, creating a distinctive journalistic genre. These issues are the analysed in the second part, through quantitative surveys that explore the current views and trends among Greek parliamentary editors and parliamentarians as far as the way Greek parliamentary reporting activities have evolved is concerned. 

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές