ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

SOCIAL CONTROL AND SELECTIVITY OF THE JUSTICE SYSTEM (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 50
 7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΟΥΠΗΣ
 8. ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, ΑΝΝΑ
 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 10. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
 11. 24
 12. 3
 13. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 14. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ/ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
  • Ο  κοινωνικός  έλεγχος στους φορείς του ποινικοκατασταλτικού συστήματος πως επιδρά , πώς διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης πώς καθορίζουν τη ζωή των ατόμων μιας κοινωνίας και τη ζωή συγκεκριμένων ομάδων οι οποίοι στιγματίζονται και καταδιώκονται συχνότερα από τους φορείς του κρατικού μηχανισμού του κατασταλτικού συστήματος. 

  • <p>The effects of social control on all the actors of the penal system , the&nbsp; way human rights ensured and the way of justice is administered to different social strata as the system seems not to punish all thw people from different social colasses with a same way.</p>
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές