Οργανωμένο Έγκλημα και Ποδόσφαιρο: Ανάλυση, μορφές και πρακτικές αντιμετώπισης

ORGANISED CRIME AND FOOTBALL: ANALYSIS, FORMS, AND COPING POLICIES (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΤΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 9. Ποδόσφαιρο, οργανωμένο έγκλημα, εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, παράνομος στοιχηματισμός, χειραγώγηση αγώνων
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος
 11. 28
 12. 60
  • Το ποδόσφαιρο είναι με διαφορά το αγαπημένο άθλημα στον πλανήτη και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρείται ο «βασιλιάς» των σπορ. Αν και σε όλους φαντάζει σχετικά πρόσφατο άθλημα, γεννήθηκε στην αρχαιότητα και έφτασε στην σημερινή του μορφή ύστερα από τα στάδια εξέλιξης τα οποία πέρασε προκειμένου να καταστεί πιο θεαματικό και ανταγωνιστικό. Έτσι λοιπόν από την γέννηση του μέχρι και σήμερα κατόρθωσε να κερδίσει τις καρδιές του φιλοθεάμονος κοινού, γιγαντώνοντας ταυτόχρονα το πρεστίζ και την αίγλη του. Αυτή η αίγλη του αθλήματος και η συνεχόμενη αύξηση της δημοφιλίας του, προσέλκυσαν τον επιχειρηματικό κόσμο ο οποίος το θεώρησε ως μια προσοδοφόρα επιλογή προκειμένου να επενδύσει. Οι δυνατότητες που μπορούσε να προσφέρει ο χώρος του ποδοσφαίρου όμως προσέλκυσαν και το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο με την σειρά του επιδίωξε να διεισδύσει στον χώρο αυτόν και να αναπτύξει τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Κάπως έτσι κατέστη το ποδόσφαιρο έρμαιο της διαφθοράς και της βαριάς εγκληματικότητας του οργανωμένου εγκλήματος. Με την πάροδο των χρόνων και την επικέντρωση της προσοχής σε άλλα πεδία δράσης του οργανωμένου εγκλήματος, το ποδόσφαιρο εργαλοιοποιήθηκε από τα εγκληματικά συνδικάτα, τα οποία ανέπτυξαν τα δίκτυα δράσης του έως τα υψηλότερα κλιμάκια των ποδοσφαιρικών αρχών του πλανήτη. Βέβαια το ποδόσφαιρο θα έλεγε κανείς πως αποτέλεσε έναν ιδανικό χώρο ανάπτυξης για το οργανωμένο έγκλημα καθώς όλα τα «φώτα», τόσο του κοινού, όσο και αρχών που εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο είναι συνεχώς στραμμένα προς τους αστέρες του αθλήματος (ποδοσφαιριστές-προπονητές), στα μεγάλα ποδοσφαιρικά σωματεία και στις λαμπερές διοργανώσεις. Αυτές λοιπόν οι συνθήκες επιτρέπουν στο οργανωμένο έγκλημα να δρα ανεξέλεγκτα για πολλά χρόνια, προκαλώντας πρώτιστα αρνητικές συνέπειες στο ίδιο το άθλημα και δεύτερον στο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τον μεγάλο αριθμό σκανδάλων που έχει σημειωθεί στην ιστορία του αθλήματος όπου και εμπλέκονται ποδοσφαιριστές, προπονητές, ποδοσφαιρικοί αξιωματούχοι, πολιτικοί αξιωματούχοι και φυσικά η Μαφία. Το μέλλον ωστόσο φαντάζει δυσοίωνο και απαιτούνται γενναίες δράσεις προκειμένου να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να σκιαγραφήσει την υποχθόνια δράση του οργανωμένου εγκλήματος στους κόλπους του ποδοσφαίρου. Επιπλέον μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στηριζόμενη σε βιβλιογραφικές πηγές, πηγές του διαδικτύου και σε απευθείας επαφές με ποδοσφαιρικούς παράγοντες επιχειρείται μια κριτική αποτίμηση της αντεγκληματικής πολιτικής που ακολουθείται τόσο εντός των συνόρων, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αξιολογώντας το νομοθετικό πλαίσιο και τις δράσεις των ποδοσφαιρικών αρχών.
  • Football is by far the favorite sport on the planet and for this very reason it is considered the "king" of sports. Although it seems to everyone to be a relatively recent sport, it was born in antiquity and reached its current form after the stages of development it went through in order to become more spectacular and competitive. Thus, from his birth until today, he managed to win the hearts of the audience, increasing his prestige and glamor at the same time. This glamor of the sport and the continuous increase in its popularity attracted the business world who saw it as a lucrative option in order to invest. The possibilities that the football field could offer, however, also attracted organized crime, which in turn sought to penetrate this field and develop its criminal activities. In this way, football has become a hotbed of corruption and the serious criminality of organized crime. Over the years and the focus of attention on other areas of activity of organized crime, football has been instrumentalized by criminal syndicates, which have developed their networks of action to the highest echelons of the world's football authorities. Of course, one could say that football has become an ideal development area for organized crime as all the "lights", both of the public and of authorities involved in football, are constantly directed towards the stars of the sport (football players-coaches), in the big football clubs and in the glamorous competitions. So these conditions allow organized crime to operate unchecked for many years, firstly causing negative consequences for the sport itself and secondly for the socio-political situation. All of the above is confirmed by the large number of scandals that have occurred in the history of the sport involving football players, coaches, football officials, political officials and of course the Mafia. However, the future looks ominous and brave actions are required to combat this phenomenon. This study attempts to outline the underworld activity of organized crime within football. In addition, through the research carried out based on bibliographic sources, internet sources and direct contacts with football players, a critical evaluation of the anti-crime policy that is followed both within the borders and at the international level is attempted, evaluating the legislative framework and the actions of the football authorities.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές