«Η πολιτική στον Τύπο. Η περίπτωση των ‘’Ελληνικών Χρονικών’’ στη διάρκεια της επανάστασης»

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. Βόγλη, Ελπίδα
 8. Πολιτική, Τύπος, επαναστατική περίοδος, ελευθερία, λόγος, εφημερίδα, άρθρα, δημοκρατικές ιδέες, σύνταγμα, θεσμοί, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, ισονομία, ισότητα, εγχώριες ειδήσεις, ελευθεροτυπία, Ελληνικά Χρονικά.
 9. Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡ65
 10. 20
 11. 0
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση της πολιτικής στον Τύπο.  Ειδικότερα, η μελέτη αυτή θα ασχοληθεί με την περίπτωση των «Ελληνικών Χρονικών», την πολεμική και πολιτική εφημερίδα που εκδιδόταν στο πολιορκημένο Μεσολόγγι από τον φιλέλληνα Ελβετό Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ από τις αρχές του 1824 έως και το Φεβρουάριο του 1826.  Βασικός σκοπός της εργασίας  είναι να  ερευνήσει την παρουσία της πολιτικής και την επιρροή αυτής στο γενικότερο επαναστατικό κλίμα της εποχής, όπως παρουσιάστηκαν μέσα από τα εκδιδόμενα άρθρα  της.

   Η ιστορική πορεία του Τύπου συνδέεται με τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Σε περιόδους ειρήνης και πολέμου ο τύπος μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή γνώσης καθώς μπορεί να αποτυπώσει το γενικότερο κλίμα κάθε εποχής. Είναι γνωστό πως  πριν ακόμα δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος και σε κρίσιμες πολιτικές περιόδους οι ελληνικές περιοχές που είχαν ξεσηκωθεί χρησιμοποίησαν τον ειδησεογραφικό Τύπο ως εργαλείο για τη θεμελίωση, τη διάδοση, την προστασία και την προώθηση των ιδεών τους.   

   Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το δημιουργικό. Στο πρώτο μέρος θα εξεταστεί η δράση της εφημερίδας με παρουσιάσεις αποσπασμάτων από τα φύλλα τους, ώστε να ερευνηθεί η συνδρομή τους ή μη στην προβολή δημοκρατικών ιδεών, της ελευθερίας του Τύπου, της καθιέρωσης συντάγματος και όλων εκείνων των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη και η εκπαίδευση, που μετέπειτα θα αποτελούσαν το θεμέλιο λίθο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους . Στο τελευταίο κεφάλαιο της έρευνας θα γίνει η παρουσίαση των συμπερασμάτων.

   Στο δημιουργικό μέρος θα παρουσιαστεί ένα μικρό χρονογράφημα,  το θέμα του οποίου θα ασχοληθεί με την εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά», ενώ το περιεχόμενό του θα συνδεθεί με την πολιορκία του Μεσολογγίου. Αναλυτικότερα, με άξονα τη ζωή και τα βιώματα των βασικών πρωταγωνιστών του χρονογραφήματος θα προκύψουν οι δύσκολες και αντίξοες συνθήκες ζωής στην πολιορκημένη πόλη, οι αποφάσεις και η δράση των ανθρώπων που συνδέθηκαν με το τυπογραφείο.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές