Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά στην ελληνική αστυνομία κατά την τελευταία δεκαετία (2012-2022)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΜΙΣΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Χαλκιά, Αναστασία
 8. Σταμούλη, Ειρήνη
 9. Οργανωμένο έγκλημα | Αστυνομική διαφθορά | Οικονομική κρίση | Υγειονομική κρίση | Δομική διαφθορά
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος / ΠΕΔΔΕ
 11. 68
 12. 37
 13. Περιλαμβάνει πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος και την ανάπτυξη της αστυνομικής διαφθοράς, κατά τα έτη 2012-2022, καθώς αποτελούν αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα φαινόμενα. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των δυο φαινομένων καθώς και οι παράμετροι που τα διαμορφώνουν, υπό το ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης στη χώρα. Από την ανάλυση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα προκύπτει ότι οι εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, στο λαθρεμπόριο μεταναστών, στην εμπορία ανθρώπων, στους εκβιασμούς, στο λαθρεμπόριο προϊόντων, στην αρχαιοκαπηλία και στο ξέπλυμα χρήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευελιξία. Ως εκ τούτου, μέσα σε μια «δύσκολη» δεκαετία για την Ελλάδα αλλάζοντας το modus operandi τους προσαρμόστηκαν άμεσα τόσο στους οικονομικούς περιορισμούς που επέβαλλε η οικονομική κρίση όσο και στους περιορισμούς στις μεταφορές, λόγω της πανδημίας. Πέραν της ανάλυσης των δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος, στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αύξηση του ποσοστού των διεφθαρμένων αστυνομικών που εμπλέκονταν ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων στις παραπάνω δραστηριότητες, ως άμεση συνέπεια της εγχώριας οικονομικής ύφεσης. Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν οι επιπτώσεις στην αντεγκληματική πολιτική της χώρας, λόγω του πολλαπλασιασμού του αριθμού των αστυνομικών που εμπλέκονται σε περιστατικά διαφθοράς. Τέλος, αναλύθηκε συγκεκριμένη υπόθεση όπου περιγράφεται η δράση εγκληματικής οργάνωσης από την οποία προκύπτει πως οι διεφθαρμένοι αστυνομικοί, οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, οι πολιτικοί και τα εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας συχνά συμβιώνουν σε ένα πλέγμα νομιμότητας και παρανομίας.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές