Η επιλεκτικότητα του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης

Criminal selectivity in criminal justice system (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ+ΚΟΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ
 9. επιλεκτικότητα, διαφθορά, δικαιοσύνη, έγκλημα του λευκού κολάρου
 10. ΜΔΕ,ΠΕΔΔΕ
 11. 44
 12. 35
  • Σύμφωνα με το αρθ. 4 του ελληνικού συντάγματος όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Βέβαια, στην πράξη η ισότητα αυτή καταστρατηγείται, όταν θεσπίζονται οι νόμοι, αλλά και όταν αυτοί εφαρμόζονται από τα αρμόδια όργανα. Η επιλεκτικότητα του μηχανισμού απονομής της ποινικής δικαιοσύνης εμφανίζεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και σχετίζεται με την ευνοϊκή κρίση που λαμβάνουν οι οικονομικά και κοινωνικά ισχυροί σε σχέση με τους οικονομικά και κοινωνικά αδύναμους. Στην παρούσα εργασία θα καταδειχτεί το θέμα της επιλεκτικότητας της δικαιοσύνης με τους εξής τρόπους: στο πρώτο κεφάλαιο θα καταγραφούν οι πιο σημαντικές θεωρίες εγκληματολογίας που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο θα καταγραφούν τα συμπεράσματα που εξάγονται από έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την επιλεκτικότητα που επιδεικνύουν οι αρχές και οι φορείς του μηχανισμού της ποινικής δικαιοσύνης, όπως η αστυνομία, τα δικαστήρια και τα σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης. Το τρίτο κεφάλαιο καταγράφει τις εστίες διαφθοράς, οι οποίες υπάρχουν στην δικαστική εξουσία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, τα οποία συνοπτικά αναφέρονται ως απουσία χρηματοδότησης και κωλυσιεργία στην απονομή δικαιοσύνης. Παράλληλα καταγράφεται και η επιρροή τους στην επιλεκτικότητα της ποινικής δικαιοσύνης και στις κρίσεις των υποθέσεων των ισχυρών. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν παραδείγματα της επιλεκτικότητας του μηχανισμού απονομής της δικαιοσύνης, τα οποία έχουν αντληθεί από την τελευταία δεκαετία και έχουν ως αντικείμενο σύγκρισης όμοιες υποθέσεις με διαφοροποιημένες ευνοϊκές κρίσεις για τους οικονομικά-κοινωνικά ισχυρούς σε σχέση με τους οικονομικά-κοινωνικά ανίσχυρους.

   Λέξεις-Κλειδιά

   Επιλεκτικότητα, διαφθορά, δικαιοσύνη, έγκλημα του λευκού κολάρου

  • According to the fourth article of the Greek constitution all people are equal in front of law. In reality equality is violated through the law-making process and when the law is executed by the authorities. The selectivity of the mechanism of criminal justice system can be seen in every process and this is relative to the favorable court decisions for the socially and economically privileged persons compared to the less socially and economically privileged persons. This project will examine the selectivity of justice system with the following ways: in the first chapter the most valuable criminology theories relevant to this subject will be presented. In the second chapter the analysis will focus on previous studies regarding the various stages of criminal justice selectivity as police, courts and prisons. The third section will examine the bases of corruption in the justice system and the problems of the criminal justice, such as the lack of money and the delay of the justice system. In addition, in this chapter further attention will be given on the factors that influence selectivity of the criminal justice. Finally, in the last chapter examples of cases from the previous decade that are relevant to the selectivity of the mechanism of criminal justice will be analysed. In this chapter will be compared similar cases with different outcomes and with different decisions for the economically and socially privileged citizens compared to the less economically and socially privileged citizens.   Keywords

   Selectivity, corruption, justice, white collar crime

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές