Τοπική Πολιτισμική ανάπτυξη βιώσιμου χαρακτήρα: Η περίπτωση της Δήλου.

Sustainable local cultural development: the case of Delos. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 2 Ιουνίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. ΚΕΝΤΕΡΕΛΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ
 8. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΚΑΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Αειφορία και Αειφόρος Ανάπτυξη. Η Πολιτισμική Διάσταση της Αειφορίας. Πολιτισμική Κληρονομιά και Αειφόρος Ανάπτυξη. Αειφόρος Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 10. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.
 11. 1
 12. 9
 13. 50


 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.